Mijn Kifid

Reactie op aandacht KASSA voor klachtzaak Van de Wege / Univé

Kifid, het financieel klachteninstituut, kan niet in discussie gaan over individuele zaken. Vandaar deze korte verduidelijking op de door KASSA voorgelegde vragen zonder in te gaan op de bijzonderheden van de beslissing in de klachtzaak Van de Wege / Univé.

KASSA heeft de beschikking over deze uitspraak met de overwegingen van de Geschillencommissie. Daarin is vastgesteld dat Verzekeraar kan weigeren om de schade uit te keren als de oorzaak niet kan worden vastgesteld; m.a.w. als niet kan worden vastgesteld dat de schade verzekerd is. Daarvoor is altijd een melding nodig voordat het gebrek wordt verholpen.

Kifid heeft in deze zaak niet kunnen vaststellen dat Consument tijdig de, overigens substantiële, schade heeft gemeld. Er zijn integendeel aanwijzingen dat pas na de start van de reparatie een melding is gedaan. Daarmee is de verzekeraar niet in de gelegenheid gesteld om de oorzaak en de omvang van de schade vooraf vast te stellen en te taxeren.

Kifid onderzoekt niet zelfstandig, wat de oorzaak is. Dat kwam in deze zaak ook niet (meer) aan de orde. Om dezelfde reden speelde hier niet de vraag, of Univé benadeeld was doordat al met de reparatie was begonnen. Niet het standpunt van Verzekeraar is gevolgd. Alleen kon niet de juistheid van het standpunt van de Consument worden aangenomen, dat hij recht op vergoeding van zijn schade had.

Voor een vermindering van de schade uitkering, zoals KASSA ook nog aan de orde stelt, was geen plaats omdat de schadeoorzaak niet kon worden vastgesteld.

klik hier voor de volledige uitspraak

Ook interessant