Mijn Kifid

Kifid verwelkomt nieuwe leden voor Geschillencommissie en voor Commissie van Beroep

Het bestuur van Kifid heeft per 1 juni 2021 mevrouw prof. mr. dr. R.H. (Ruth) de Bock benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en per 1 juli 2021 mevrouw mr. A. (Annemieke) Boer en de heren mr. dr. ing. A.J. (Ronald) Verdaas en mr. dr. H. (Hendrik) Wammes benoemd tot leden van de Geschillencommissie. En sinds 1 april 2021 is de heer J. (Jacques) Zeeman lid van de Geschillencommissie. Zij vervullen deze functie als nevenfunctie. De leden van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep zijn niet werkzaam voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener.

Wanner Los, voorzitter Commissie van Beroep, is blij met het nieuwe commissielid: Ruth de Bock heeft ruime ervaring in de rechtspraak. De conclusies die zij maakt als advocaat-generaal bij de Hoge Raad, zijn van hoog niveau en ook voor de praktijk waardevol. Haar interesse en aandacht voor een toegankelijke rechtspraak en voor vernieuwing en kwaliteit van de civiele rechtspleging sluiten goed aan op het werk van de Commissie van Beroep. Wij staan ervoor recht te doen, onafhankelijk en op een begrijpelijke en toegankelijke manier. Ik kijk uit naar de samenwerking met Ruth de Bock.

Ruth de Bock

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie, is blij met vier nieuwe leden voor de Geschillencommissie: Jacques Zeeman is gepensioneerd arbeidskundige en daarmee een welkome aanvulling als het gaat om de deskundigheid op dat gebied. Hendrik Wammes en Ronald Verdaas hebben naast de nodige juridische kennis en ervaring ook ervaring als docent bij diverse beroepsopleidingen. Op een begrijpelijke manier kennis overdragen is hen wel toevertrouwd, dat nemen ze mee in de klachtbehandeling. Hendrik Wammes heeft een staat van dienst in de rechtspraak, Ronald Verdaas is deskundig op het gebied van zakelijke dienstverlening en Annemieke Boer heeft ruime ervaring als rechter, zowel in het handelsrecht als in het strafrecht. Met hun deskundigheid en ervaring versterken zij de Geschillencommissie, ook als het gaat om de klachtbehandeling voor kleinzakelijke ondernemers. We kijken uit naar de samenwerking met deze nieuwe leden!

Geschillencommissie

De Geschillencommissie onderzoekt bij klachten eerst of bemiddeling mogelijk is. Als bemiddeling niet slaagt, dan volgt een beoordeling door de Geschillencommissie. Indien de Geschillencommissie aanvullende vragen heeft voor partijen, vindt een zitting plaats. Daar kunnen zowel de consument als de financiële dienstverlener hun verhaal doen. Zodra het klachtdossier volledig is, kan de Geschillencommissie oordelen en een uitspraak doen.

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten, ondernemers en financiële dienstverleners tegen uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid. In de regel vindt een zitting plaats waarin de Commissie van Beroep partijen vraagt om een nadere toelichting. Vervolgens komt de Commissie van Beroep tot en oordeel en doet uitspraak. Uitspraken van de Commissie van Beroep zijn bindend. Oordelen van de Commissie van Beroep zijn richtinggevend voor de Geschillencommissie van Kifid.

Ook interessant