Mijn Kifid

Minister van Financiën wijst Kifid aan als ADR-klachteninstituut

De Minister van Financiën heeft de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangewezen als buitengerechtelijke geschilleninstantie als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De aanwijzing houdt verband met de implementatie van de Europese richtlijn (2013/11) betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen per 9 juli 2015. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd door middel van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (de implementatiewet).

De Europese richtlijn verplicht lidstaten tot het voorzien in kwalitatief hoogstaande en voor de consument laagdrempelige buitengerechtelijke geschillenbeslechting in consumentenzaken. Het Kifid is de geschilleninstantie die financiële klachten behandelt. Kifid bemiddelt en – waar nodig – beslist in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners.

Noot voor de redactie

  • Perscontacten via 070 – 333 89 48
  • Klik hier voor het aanwijzingsbesluit

Ook interessant