Mijn Kifid

NVI brengt afwikkeling tuchtklachten onder bij Kifid

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) gaat de klachtenafwikkeling van de Klachtencommissie NVI en KIGID onderbrengen bij het financiële klachteninstituut Kifid. Deze stap komt voort uit de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki), die naar verwachting op 1 maart 2024 ingaat. Het betekent dat consumenten met klachten over gedragingen van NVI-leden vanaf 1 april 2024 bij Kifid terecht kunnen en niet langer bij Kigid, het eigen klachteninstituut van NVI.

Aanleiding

Zodra de nieuwe wet Wki ingaat moet elk geregistreerd incassobureau zich aansluiten bij een geschillenregeling. In aanloop naar die nieuwe wetgeving hebben Kifid en NVI onderzocht of, en hoe aansluiting bij Kifid mogelijk zou zijn. De uitkomst hiervan is positief. Het NVI-lidmaatschap en de manier waarop de leden worden geaudit zijn  afdoende voor aansluiting bij Kifid. Incassobureaus met een NVI-lidmaatschap verplichten zich daarmee om zich bindend aan te sluiten bij Kifid voor de afhandeling van klachten over hun gedrag, oftewel tuchtklachten.

Begrip in de financiële markt

“Het past om bij nieuwe wetgeving goed te kijken naar logische vervolgstappen in de verdere professionalisering”, aldus NVI-voorzitter Connie Maathuis. “Kifid is in de financiële markt een begrip voor consumenten, kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers. En de deskundigheid en toegankelijkheid van het financiële klachteninstituut past heel goed bij de (kwaliteits)eisen die wij zelf in de afgelopen jaren al hebben aangescherpt.”
Kifid ziet het behandelen van dit nieuwe type klachten voor consumenten en NVI-leden met vertrouwen tegemoet. Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie Kifid: “Door je als incassobureau bindend aan te sluiten bij Kifid, laat u zien dat uw klant centraal staat. Als het niet lukt om een klacht over uw gedrag zelf op te lossen, dan kunnen u en uw klant rekenen op een onpartijdige en deskundige tuchtrechtelijke beoordeling door Kifid. Als alternatief voor de rechter.”

Klachten over gedrag, geen inhoudelijke klachten

Het huidige Kigid behandelt klachten over NVI-leden die gaan over gedragingen die ingaan tegen de geldende regels, zoals het Incasso Keurmerk en de NVI Gedragscode. Inhoudelijke klachten behandelt Kigid niet. Dat blijft zo, ook na de overgang van de klachtafhandeling naar Kifid. Kifid zal klachten tuchtrechtelijk beoordelen. De behandeling van inhoudelijke klachten over incassobureaus blijft voorbehouden aan de burgerlijke rechter.

Vanaf 1 april klachten over gedrag incassobureaus bij Kifid

Consumenten met een tuchtklacht over een NVI-lid moeten de klacht eerst voorleggen aan het incassobureau. Lost het incassobureau de klacht niet naar tevredenheid op, dan kunnen consumenten tot 1 april 2024 nog terecht bij Kigid en de Klachtencommissie van NVI.
Vanaf 1 april 2024 kunnen consumenten voor tuchtklachten over NVI-leden naar het financiële klachtenloket Kifid. Het indienen van een klacht bij Kifid is gratis voor een consument. Kifid behandelt deze klachten volgens het dan geldende reglement Geschillencommissie Kifid.

Ook interessant