Mijn Kifid

Ombudsman: geen ruimte voor beter resultaat in Woekerpolisclaims

De financiële Ombudsman heeft aan de indieners van de aan hem voorgelegde woekerpolisklachten meegedeeld dat hij geen mogelijkheid ziet om succesvol te bemiddelen tussen hen en hun financiële dienstverleners. Kifid heeft klachten ontvangen van ongeveer 150 consumenten die meer kostenvergoeding vragen dan in de zogenaamde compensatieregelingen tussen verzekeraars en consumentenorganisaties is bereikt.

Ombudsman Nol Monster heeft vastgesteld dat Minister van Financiën in zijn recente brief aan de Tweede Kamer aangeeft dat hij zich richt op het zogenaamde flankerend beleid. Dit omvat bijvoorbeeld het verbeteren van lopende producten of het wegnemen van drempels bij het overstappen naar andere verzekeringen.

Het onderzoek van de bewindsman laat de (inhoud van de) compensatieregelingen zelf ongemoeid. De financiële Ombudsman leidt hieruit af dat verzekeraars nu in de aan hem voorgelegde zaken niet verder zullen willen gaan dan met de consumentenorganisaties is overeengekomen.

Ombudsman Nol Monster ziet geen verdere bemiddelingsruimte en wil nu de consument in deze kwestie zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Door zijn oordeel kunnen betrokken consumenten hun klacht meteen voorleggen aan de Geschillencommissie van Kifid of aan de burgerlijke rechter. Deze instanties doen in hun behandeling geen bemiddelingspoging maar vellen in het geschil van partijen een oordeel.

Lees hier de brief van de Ombudsman.

Ook interessant