Mijn Kifid

Verzekeraar moet kostenmarge overrentedeling in precontractuele fase kenbaar maken

De Geschillencommissie van Kifid heeft onlangs uitspraak gedaan in een geschil over de kosten van een levensverzekering met gegarandeerd kapitaal en overrentedeling.

Consument is in de precontractuele fase niet geïnformeerd over de bij de vaststelling van de overrentedeling door de verzekeraar gehanteerde rente- en garantiemarge. Op grond van de destijds (1994) geldende Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers was dat niet verplicht.

De Geschillencommissie oordeelt echter dat de te betalen premie en andere kosten en het redelijkerwijs te verwachten bedrag van de uitkering bij een levensverzekering tot de essentiële prestaties behoren zodat de daarop betrekking hebbende voorwaarden naar algemene maatstaven van het contractenrecht behoren tot de bedingen die uitdrukkelijk en begrijpelijk geformuleerd dienen te zijn en in de precontractuele fase aan de aspirant verzekeringnemer kenbaar gemaakt moeten worden zodat hij nog van de verzekering kan afzien. In dit geval heeft de verzekeraar daar niet aan voldaan.

De verzekeraar dient de overrentedeling te herrekenen aan de hand van de gerealiseerde brutorendementen, zonder rekening te houden met de gehanteerde rente- en garantiemarge.

Klik hier voor de volledige uitspraak

Ook interessant