Mijn Kifid

Verzekeraar TAF verzuimt polis rechtstreeks aan consument te zenden

De Geschillencommissie van Kifid heeft vastgesteld dat verzekeraar TAF het uitreiken van een polis overlaat aan de tussenpersoon met het verzoek het document aan de Consument te overhandigen. In de klachtenprocedure stelde de Consument dat hij de polis niet van de tussenpersoon had ontvangen en pas veel later wel nog had gekregen.

Volgens de Geschillencommissie moet de verzekeraar ingevolge artikel 7:932 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de verzekering de polis rechtstreeks aan de Consument afgeven. Door dit na te laten en de polis aan de tussenpersoon te verstrekken, die daarvoor geen volmacht van Consument had gekregen, heeft de verzekeraar aan deze verplichting niet voldaan. De Geschillencommissie wijst daarbij naar de vermelding in de Memorie van Antwoord (Kamerstukken I 2008/09, 31 358 nr. C pag. 10).

Nadat de Consument de polis uiteindelijk had ontvangen, kon hij de verzekering – zoals vermeld op het aanvraagformulier – tot 30 dagen na ontvangst van de polis toch nog herroepen. De onverschuldigd betaalde premies moet TAF daarom terugbetalen aan de Consument.

De uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid ligt in het verlengde van uitspraken van andere instanties. Al meer dan 25 jaar geleden heeft de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf uitgesproken dat een verzekeraar belangrijke voor de verzekeringnemer bestemde mededelingen in elk geval ook rechtstreeks aan de verzekeringnemer moet doen. Ook toen al stond het de verzekeraar niet vrij om dit aan de tussenpersoon over te laten.

Noot voor de redactie:

  • Klik hier voor de uitspraak
  • Perscontacten via 070 – 333 89 49

Ook interessant