Mijn Kifid

Aangeslotene is aansprakelijk voor de schade die een gevolg is van een computerstoring

Door een computerstoring bij Aangeslotene lukte het Consument niet via de website van Aangeslotene een verkooporder door te geven. Via de door Aangeslotene geboden alternatieve wegen slaagde Consument er eveneens niet in zijn verkooporder door te geven.

Op Aangeslotene rust de plicht, zeker bij optiehandel, om haar cliënten in de gelegenheid te stellen orders door te geven. Dit betekent dat zij bij een computerstoring alternatieven dient te bieden. In deze zaak voldeden de door Aangeslotene geboden alternatieven niet. De Commissie heeft bepaald dat Aangeslotene in dat geval de schade die het gevolg is van een computerstoring moet vergoeden aan Consument.

De bepaling in de algemene voorwaarden dat Aangeslotene niet aansprakelijk is voor schade die een gevolg is van een computerstoring (een zgn. exoneratiebeding), kan Aangeslotene in dit geval niet van dienst zijn. Overeenkomstig het Europees Consumentrecht beschouwt de Commissie een beroep op dat artikel uit de algemene voorwaarden in dit geval als niet aanvaardbaar.

Klik hier voor de uitspraak

Ook interessant