Mijn Kifid

Kifid: klachten over Flexibel Hypotheek Krediet nog aangehouden

Klachten over het variabel rentetarief op doorlopend krediet waarbij geleend is met de woning als onderpand heeft Kifid tot nog toe aangehouden. Consumenten met zo’n hypotheekkrediet mogen erop vertrouwen dat het rentetarief gedurende de looptijd in de pas blijft met de relevante marktrente. De geschillencommissie kan over deze klachten pas oordelen als duidelijk is wat de maatstaf is voor het bepalen van de relevante marktrente. Onafhankelijke deskundigen is gevraagd om dit te onderzoeken en hun bevindingen in een deskundigenrapport vast te leggen. Dit neemt meer tijd dan eerder verwacht en daarom houdt Kifid de klachten over Flexibel Hypotheek Krediet langer aan.

Nog enkele maanden

Naar verwachting zal de geschillencommissie in de loop van juni 2023 uitspraak doen in de klachtzaak waarin het deskundigenrapport nodig is. Die uitspraak van de geschillencommissie zal dan duidelijk maken welke maatstaf gaat gelden voor het bepalen van de relevante marktrente voor een product zoals het Flexibel Hypotheek Krediet. Die uitspraak zal richtinggevend zijn voor hoe Kifid soortgelijke klachten in de toekomst gaat beoordelen.

Uitgangspunten nader onderzoek

Uitgangspunt voor het deskundigenonderzoek is dat de uiteindelijke maatstaf gebaseerd moet zijn op informatie die (op enig moment) publiek beschikbaar is. Ook heeft de geschillencommissie de onafhankelijk deskundigen gevraagd om de door de consument en door de bank aangedragen maatstaven in hun onderzoek mee te nemen en om de voor- en nadelen van de maatstaven expliciet te benoemen. Tot slot heeft de geschillencommissie de vraag meegegeven ‘Welke rol en betekenis heeft een recht van hypotheek bij het vaststellen van een relevante maatstaf?’.

Tussenuitspraak

In mei 2022 heeft de geschillencommissie in de lopende klachtzaak over het Flexibel Hypotheek Krediet een tussenuitspraak (GC 2022-0367A) gedaan. Deze tussenuitspraak hangt samen met de eerder gedane tussenuitspraak (GC 2021-0633A). Beide uitspraken zijn te vinden in het uitsprakenregister van Kifid.

Lees ook het nieuwsbericht van 18 mei 2022 over dit onderwerp:
Kifid: deskundigenonderzoek nodig voor bepalen maatstaf relevante marktrente voor Flexibel Hypotheek Krediet – Kifid

Ook interessant