Mijn Kifid

Berekening schadevrije jaren motorrijtuigverzekering moet voor consument glashelder zijn

Een consument is door gevolmachtigd tussenpersoon Verzekeruzelf.nl onvoldoende geïnformeerd over het bestaan en de hoogte van de starterstrede* van een motorrijtuigenverzekering. Tot dit oordeel komt de Geschillencommissie van Kifid. In deze klachtzaak heeft zij bovendien vastgesteld dat de en-bloc wijziging niet correct is toegepast.

De Commissie heeft besloten dat tussenpersoon aan consument 7 extra schadevrije jaren moet toekennen. Met deze uitspraak onderstreept zij het belang van transparantie en heldere communicatie op het punt van gehanteerde berekeningsmethoden en daarmee verbonden verzekeringsvoorwaarden.

De berekeningswijze van het aantal schadevrije jaren was voor consument volstrekt onduidelijk. De aftrek van de starterstrede is door tussenpersoon niet met hem besproken. In de verzekeringsvoorwaarden wordt de starterstrede zelfs niet genoemd. De Geschillencommissie van Kifid meent dan ook dat de verzekeringsovereenkomst onvoldoende grondslag biedt om deze voor consument nadelige berekeningsmethode te hanteren.

Consument klaagt in deze zaak tevens over de hoogte van de premie van de aangeboden alternatieve autoverzekering. Volgens de tussenpersoon betreft het een wijziging van de verzekering die en-bloc is doorgevoerd. De Commissie is echter van oordeel dat sprake is van een opzegging van de verzekering en niet van een en-bloc wijziging. Aangezien Verzekeruzelf.nl  de in artikel 7:940 lid 1 BW genoemde opzegtermijn van twee maanden niet in acht heeft genomen, moet de ‘oude’ verzekering worden voortgezet.

Noot voor de redactie:

  • Perscontacten via 070 – 3889848
  • Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie

*Toelichting starterstrede: De starterstrede houdt verband met de instapkorting op de premie van een autoverzekering bijvoorbeeld. Consumenten die in een jaar geen schade claimen, stijgen een trede en krijgen daardoor een hogere korting op hun verzekeringspremie. Als er wel schade is vallen zij terug naar een lagere trede en resteert een lagere korting.

Ook interessant