Mijn Kifid

Geschillencommissie Kifid verwelkomt drie nieuwe leden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 april 2019 mevrouw T.I. (Thea) van Bommel-Scheffer, mevrouw W.J.J. (Willeke) Ong RA, registeraccountant, en de heer drs. M.L.A. (Menno) Schotel, arts RGA (register geneeskundig adviseur), benoemd tot leden van de Geschillencommissie. Zij zijn benoemd vanwege hun specifieke deskundigheden, respectievelijk bancair, accountancy en medisch. De leden vervullen deze functie als nevenfunctie en zijn niet werkzaam voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener. De minister van Financiën heeft de benoemingen door het bestuur van Kifid goedgekeurd.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie, is blij met de benoemingen:

Dat de Geschillencommissie bij de klachtbehandeling deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld bancaire diensten, accountancy en medisch in kan zetten, is heel waardevol. Het is een van de kenmerken waarin Kifid zich onderscheidt van de rechter. Ik ben heel blij met deze nieuwe leden van de Geschillencommissie.

Spelen in een klachtdossier medische aspecten een rol, dan zal de Geschillencommissie meestal een medisch deskundige als lid inzetten. Zoals leden met een accountancy achtergrond veelal deel uitmaken van de Geschillencommissies als er sprake is van veel en complex rekenwerk. De bancaire deskundigheid komt van pas in zaken over kredieten en hypotheken.

De leden van de Geschillencommissie doen hun werk als nevenfunctie. De Geschillencommissie onderzoekt bij klachten eerst of bemiddeling mogelijk is. Als bemiddeling niet slaagt, dan doet de Geschillencommissie uitspraak. Dit gebeurt op basis van een volledig klachtdossier. Indien de Geschillencommissie aanvullende vragen heeft voor partijen, vindt nog een zitting plaats. Daarin kunnen zowel de consument als de financiële dienstverlener hun verhaal doen.

Ook interessant