Mijn Kifid

Commissie van Beroep: Vergoeding belegger omdat bank niet streng genoeg voor hem was

De Commissie van Beroep van Kifid heeft een bank veroordeeld tot een compensatie van € 110.300,- aan een belegger omdat zij zich in de adviesrelatie over beleggingen niet streng genoeg heeft opgesteld. De bank had haar klant nadrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk moeten maken dat zijn wens om in één product te beleggen ter verkrijging van een hoge inkomensstroom niet strookte met zijn risicobereidheid. Bij de behandeling in beroep is meegewogen dat deze klant geen enkele beleggingservaring had, 71 jaar oud was en een ‘voorzichtig’ beleggersprofiel had.

Geschillencommissie milder

De Commissie van Beroep wijkt met haar bindend advies af van het mildere oordeel van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie besliste eerder ook al dat de bank de klant nadrukkelijk had moeten waarschuwen, maar wees de vordering van de belegger toch af omdat zij het niet aannemelijk achtte dat hij bij een strengere opstelling van de bank van de aankoop van Lehman Steepener Notes zou hebben afgezien. De Commissie van Beroep denkt dat een indringendere confrontatie met de mogelijke risico’s wel het gewenste effect zou hebben gesorteerd.

Kwaliteit adviseur

De Commissie van Beroep concludeert dat de bank niet heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur betaamt en dat zij de schade die de klant als gevolg hiervan heeft geleden, moet vergoeden.  De toegekende vergoeding is opgebouwd uit het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag vermeerderd met een vergoeding voor gederfde rente en gemaakte proceskosten onder vermindering van tussentijds ontvangen (voorschot)uitkeringen. Daarbij dient de klant de Lehman Steepener Notes aan de bank terug te geven.

Klik hier voor de uitspraak

Ook interessant