Mijn Kifid

Deel beroepen beleggingsverzekeringen in fases opgepakt

Den Haag, 27 maart 2024 De Commissie van Beroep van Kifid heeft in korte tijd bijna twintig beroepen ontvangen tegen uitspraken over beleggingsverzekeringen van consumenten die zich laten vertegenwoordigen door eenzelfde gemachtigde. De Commissie van Beroep gaat deze beroepen over beleggingsverzekeringen gefaseerd in de tijd behandelen. Dit is nodig om te voorkomen dat de behandeling van de overige beroepen in het gedrang komt.

Het gefaseerd behandelen van de hiervoor genoemde beroepen betekent dat de Commissie van Beroep de behandeling van deze beroepen eerst tijdelijk stillegt. Vervolgens wordt de behandeling hervat van telkens 2 tot 4 beroepen tegelijkertijd.

Door de behandeling van de genoemde beroepen beleggingsverzekeringen op deze manier te faseren, borgt de Commissie van Beroep dat het niet ten koste gaat van de behandeling van de overige beroepen bij Kifid.

Redenen

Het faseren van de behandeling van een deel van de beroepen over beleggingsverzekeringen gebeurt in lijn met het reglement van de Commissie van Beroep. De voorzitter van de Commissie van Beroep kan de behandeling van beroepen tijdelijk stilleggen vanwege zwaarwegende redenen. Voor het stilleggen en in fases oppakken van de genoemde beroepen beleggingsverzekeringen met eenzelfde gemachtigde zijn meerdere redenen. De Commissie van Beroep is ingericht op de behandeling van ca. 40 beroepen per jaar.

De recente instroom van bijna 20 beroepen beleggingsverzekeringen is in dat licht relatief groot. Bovendien maakt de manier waarop de betrokken gemachtigde namens consumenten procedeert, het behandelen van deze beroepen bewerkelijk. Gelet op de beperkte capaciteit van de Commissie van Beroep is het faseren van de behandeling van een deel van de beroepen beleggingsverzekeringen onontkoombaar.

De Commissie van Beroep heeft de verzekeraars en gemachtigde van consumenten van de beroepen beleggingsverzekeringen die het betreft, inmiddels geïnformeerd over het faseren van de behandeling. In vervolg op het tijdelijk stilleggen van dit deel van de beroepen beleggingsverzekeringen, zullen zij op korte termijn bericht ontvangen in welke 2 tot maximaal 4 beroepen de Commissie van Beroep de behandeling als eerste zal hervatten.

Ook interessant