Mijn Kifid

Kifid kan verder met klachten over beleggingsverzekeringen universal life

Kifid heeft kennisgenomen van de antwoorden van de Hoge Raad op prejudiciële vragen van het Gerechtshof Den Haag over de informatieverplichtingen van verzekeraars bij beleggingsverzekeringen. De antwoorden van de Hoge Raad van 11 februari 2022 ziet Kifid als steun voor de lijn dat privaatrechtelijke normen verzekeraars kunnen verplichten tot het geven van aanvullende informatie. De Geschillencommissie kan nu verder met de behandeling en beoordeling van beleggingsverzekeringsklachten van het type universal life. Vanzelfsprekend houdt de Geschillencommissie daarbij rekening met deze uitspraak van de Hoge Raad.

 

De Hoge Raad heeft de prejudiciële vragen beantwoord na kennis genomen te hebben van het advies van de advocaat-generaal van 14 oktober 2021. In dat advies is veelvuldig verwezen naar uitspraken van de Commissie van Beroep en van de Geschillencommissie en naar adviezen van de voormalige Financiële Ombudsman. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een verzekeraar die de informatieplichten uit de Derde Levensrichtlijn heeft nageleefd, daarmee niet automatisch heeft voldaan aan zijn verplichtingen volgens het burgerlijk recht of voortvloeiend uit de richtlijn oneerlijke bedingen. De uitspraken die de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep tot nu toe hebben gedaan, komen overeen met dat oordeel.
De Hoge Raad heeft ook geoordeeld dat het mogelijk is dat een verzekeraar in aanvulling op de informatieplichten uit de Derde Levensrichtlijn bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst extra informatie aan de verzekeringnemer moet verstrekken.
De Hoge Raad is verder van oordeel dat de aanvullende informatieplichten (1) betrekking moeten hebben op gegevens die duidelijk en nauwkeurig zijn, (2) noodzakelijk zijn voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de beleggingsverzekering en (3) voldoende rechtszekerheid waarborgen. Deze voorwaarden vloeien voort uit een arrest van het Europese Hof van Justitie uit 2015 (de zaak NN/Van Leeuwen). De Geschillencommissie en de Commissie van Beroep zijn in hun uitspraken na dit arrest van het Europese Hof daar ook van uitgegaan.
Kifid kijkt dus al geruime tijd naar beleggingsverzekeringsklachten op de wijze zoals de Hoge Raad in zijm uitspraak aangeeft.

 

Klachtbehandeling gaat door

De uitspraak van de Hoge Raad van 11 februari 2022 betekent voor Kifid dat de behandeling van beleggingsverzekeringsklachten van het type universal life door kan gaan. Bij klachten over beleggingsverzekeringen van het type universal life krijgen de betrokken consumenten en financiële dienstverleners de gelegenheid om kort en bondig te reageren op de uitspraak van de Hoge Raad voordat de Geschillencommissie gaat oordelen. Zodra in hun individuele klachtprocedure het geven van een reactie aan de orde is, ontvangen betrokken partijen hierover bericht.

 

Kifid-lijn

De richtinggevende uitspraken van de Commissie van Beroep over beleggingsverzekeringen, zoals bijvoorbeeld CvB 2017-023a en CvB 2017-023b, en een groot aantal uitspraken van de Geschillencommissie daarna, geven een helder inzicht in de wijze waarop Kifid klachten over beleggingsverzekeringen beoordeelt.

 

Meer informatie

Op https://www.kifid.nl/beleggingsverzekeringen is de stand van zaken rond de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen te volgen.

Ook interessant