Mijn Kifid

Geschillencommissie Kifid vraagt partijen om reactie op arrest Europees Hof

De Geschillencommissie van Kifid gaat de vanochtend gepubliceerde uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak van Nationale Nederlanden bestuderen.

De Geschillencommissie zal partijen die betrokken zijn bij lopende klachtprocedures over beleggingsverzekeringen vragen of de uitspraak in hun zaak aanleiding geeft voor een verandering of aanvulling van hun standpunt. Zij zal partijen binnen twee weken berichten over de daarbij te volgen procedure en de daarvoor geldende termijnen.

Na de ontvangst van de reacties van partijen zal de Geschillencommissie, afhankelijk van de stand van de procedure in iedere individuele zaak, uitspraak doen, of de procedure voortzetten.

Er zijn op dit moment bij Kifid ruim vierhonderd zaken over beleggingsverzekeringen in behandeling.

Noot voor de redactie

Perscontacten via 070 – 333 89 48

Ook interessant