Mijn Kifid

Nieuw Reglement Commissie van Beroep Kifid

Per 1 april 2019 heeft de Commissie van Beroep van Kifid een nieuw, geactualiseerd reglement. Hiermee loopt het reglement van de Commissie van Beroep weer in de pas met het reglement van de Geschillencommissie van Kifid. De minister van Financiën heeft de wijzigingen in het Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening (Kifid) goedgekeurd.

De inwerkingtreding van een nieuw Reglement Geschillencommissie in 2017 heeft geleid tot de wens om het Reglement van de Commissie van Beroep aan te passen en beter te laten aansluiten. Zo is de volgorde van artikelen in het Reglement van Commissie van Beroep in lijn gebracht met de volgorde in het Reglement Geschillencommissie. Daarnaast zijn woordgebruik en verwijzingen met elkaar in overeenstemming gebracht. Bepalingen die in de praktijk vragen opriepen, zijn verduidelijkt of begrijpelijker gemaakt. Zo staat in het Reglement nu ‘behandelbaarheid van een beroep’ in plaats van ‘ontvankelijkheid van een beroep’.

Anonimiseren

In het nieuwe Reglement Commissie van Beroep is ook bepaald dat het anonimiseren van de uitspraken van de Commissie van Beroep voor publicatie gebeurt volgens de huidige richtlijnen van Kifid. Deze wijziging zal in de toekomst merkbaar zijn, omdat die geldt voor uitspraken in beroepsprocedures die vanaf 1 april 2019 zijn gestart. In de gepubliceerde uitspraken van de Commissie van Beroep zal de naam van de betrokken financiële dienstverlener dan niet langer worden geanonimiseerd. Zoals dit in uitspraken van de Geschillencommissie al lang niet meer gebeurt.

Het nieuwe, geactualiseerde Reglement Commissie van Beroep is te vinden op de website van Kifid.

Klik hier voor de actuele reglementen van Kifid.

Ook interessant