Mijn Kifid

Geschillencommissie: Plicht tot informatie van alle medeschuldenaren over voornemen executieverkoop

De Commissie is tot deze uitspraak gekomen in een klachtenzaak waarin een vader en zoon samen een hypothecaire geldlening zijn aangegaan. De zoon was zowel de eigenaar als de bewoner van de woning. Hij was tevens verantwoordelijk voor de maandelijkse hypothecaire verplichtingen, die na verloop van tijd niet meer zijn voldaan. De geldverstrekker heeft daarop de hypothecaire geldlening opgeëist en is overgegaan tot executoriale verkoop van de woning.

Geen aanzegging

De geldgever heeft deze actie ingeleid door een aanzegging aan de zoon zoals bepaald in het Wetboek van Rechtsvordering. De vader was daarvan echter niet op de hoogte want hij heeft zo’n aanzegging niet ontvangen. Omdat de executieopbrengst ontoereikend was om de gehele hypotheekschuld af te lossen, heeft de geldverstrekker de vader aangesproken om het tekort en de bijkomende executiekosten te voldoen. De vader heeft tijdens de klachtenprocedure gevorderd dat de geldverstrekker wordt veroordeeld tot kwijtschelding van de restschuld en de executiekosten. Daarnaast heeft hij schadevergoeding gevorderd.

Zeer ingrijpend

De Geschillencommissie is van mening dat een executoriale verkoop zo ingrijpend is dat van een geldverstrekker verwacht mag worden dat zij niet alleen de zoon, maar ook de vader – nu zij allebei hoofdelijk schuldenaar zijn – met een persoonlijke aanzegging op de hoogte stelt van de voorgenomen executie. Door deze nalatigheid heeft de vader geen kans gekregen de schade enigszins te beperken en is hij hiermee ernstig in zijn persoonlijke belangen geschaad.

Schending van de zorgplicht brengt volgens de Commissie mee dat de geldverstrekker de vader dient te compenseren voor de lagere woningopbrengst en aldus de restschuld te verlagen. Daarnaast dient de geldverstrekker de executiekosten voor haar rekening te nemen.

Klik hier voor de volledige uitspraak

Ook interessant