Mijn Kifid

Geschillencommissie: verzekeraar draagt risico te late melding beëindigen verzekering

Verzekeraar London General moet toch uitkeren omdat hij verzuimd heeft een verzekerde bij de kredietverhoging te informeren over de beëindiging van zijn werkloosheidsverzekering. De Geschillencommissie van Kifid is van oordeel dat de verzekeraar zich in dit geval niet op de beëindigingsbepaling in de polisvoorwaarden kan beroepen. Volgens haar mocht de verzekerde in de veronderstelling verkeren dat zijn werkeloosheidsrisico onverminderd was verzekerd.

Informatieplicht

Bij zorgvuldige lezing van de polisvoorwaarden hadden de verzekerde en zijn tussenpersoon kunnen zien dat de werkloosheidsverzekering zou eindigen zodra het bestaande krediet zou worden verhoogd. De Geschillencommissie rekent het echter tot de plicht van een verzekeraar dat hij een verzekerde tijdig informeert dat en op welke grond zijn verzekering is geëindigd. In deze klachtzaak was de verzekerde daarvan niet op de hoogte gesteld en betaalde deze ook na de kredietverhoging maandelijks de premie. De Commissie is van mening dat verzekerde door deze nalatigheid in de veronderstelling mocht verkeren dat hij nog steeds tegen het risico van werkloosheid was verzekerd.

Redelijkheid en billijkheid

In de gegeven omstandigheden vindt de Geschillencommissie het dan ook onaanvaardbaar dat London General de gevolgen van het niet naleven van zijn informatieplicht met een beroep op de beëindigingsbepaling zou kunnen afwentelen op de verzekerde. Zij komt daarom tot het bindende oordeel dat de beëindigingsbepaling in de polisvoorwaarden in dit specifieke geval tussen partijen niet van toepassing is en London General de verzekerde maandbedragen alsnog moet uitkeren.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie (GC 2013-99)

Ook interessant