Mijn Kifid

Reactie Kifid op Kassa TVKifid gaat reglement aanpassen om ongewenste situatie te voorkomen

De Geschillencommissie heeft in drie uitspraken over het rentetarief op doorlopend krediet vanwege ‘het belang van de zaak’ direct beroep opengesteld. In die situatie gelden niet automatisch afspraken over het dragen van kosten voor de consument. Kifid vindt dat ongewenst en gaat het reglement daarop aanpassen. Zodanig dat wanneer de Geschillencommissie beroep openstelt vanwege het belang van de zaak voor de financiële dienstverlener, de kosten van de consument voor rechtsbijstand en proceskosten in beroep worden gedragen door de financiële dienstverlener.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie en tevens directeur van Kifid, in Kassa: “De situatie zoals nu ontstaan in drie lopende beroepsprocedures tegen ABN AMRO, Santander en Vesting Finance is ongewenst. Om die reden gaat Kifid het reglement aanpassen. Zodat wanneer er sprake is van beroep ‘vanwege het belang van de zaak’, de financiële dienstverlener in wiens belang het beroep is, de kosten van de consument voor zijn rekening neemt.”

Gebruikelijke procedure bij beroep bij vordering lager dan 25.000 euro

Als de vordering van de consument lager is dan 25.000 euro en een financiële dienstverlener wil in beroep gaan, dan moet hij bij de Commissie van Beroep eerst aantonen dat de uitspraak principieel is en het financieel belang groter is dan 5 miljoen euro voor hem of voor de sector. En als dat zo is, dan geldt dat de financiële dienstverlener de kosten voor rechtsbijstand en proceskosten van de consument moet dragen. Dat is zo geregeld in het reglement van de Commissie van Beroep.

Uitzondering: Geschillencommissie stelt beroep open

Soms stelt de Geschillencommissie vanwege ‘het belang van de zaak’ direct beroep open in haar uitspraak. Dan is in het reglement niets geregeld over het dragen van kosten voor de consument. In deze laatste situatie zou het gegeven het belang van de zaak voor de financiële dienstverlener en/of de sector sjiek zijn als de financiële dienstverlener de kosten van de consument voor de beroepsprocedure voor zijn rekening neemt. Met het huidige reglement kan Kifid dat niet afdwingen. Deze situatie is ongewenst; daarom gaat Kifid het reglement op dit punt aanpassen.

Ook interessant