Mijn Kifid

Geschillencommissie wijst aanhoudingsverzoeken NN af en stelt tussentijds hoger beroep open

De Geschillencommissie van Kifid wijst een aanhoudingsverzoek af van Nationale-Nederlanden in twee klachtzaken, die zijn ingesteld door dezelfde Consument over twee verschillende beleggingsverzekeringen.

De Geschillencommissie verwijst in haar afwijzing naar de tussenuitspraak van de Commissie van 17 september 2013 (2013 – 03 / zie ook onderstaande link naar persbericht) in een eerdere klachtzaak. Naar haar mening bevat het nieuwe aanhoudingsverzoek van Nationale-Nederlanden geen argumenten die tot een ander oordeel moeten leiden.

De Geschillencommissie stelt partijen wel in de gelegenheid om tegen haar beslissingen hoger beroep in te stellen bij de Commissie van Beroep van Kifid. Partijen hebben hierdoor de mogelijkheid om haar oordeel te laten toetsen door de  Commissie van Beroep. Zodra één van beide partijen inderdaad hoger beroep instelt, zal de Geschillencommissie de betreffende klachtprocedure aanhouden in afwachting van het oordeel van de Commissie van Beroep.

Noot voor de redactie

De eerdere beslissing van de Geschillencommissie (2013 – 03)

Nationale-Nederlanden wilde toen de procedure aanhouden in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De Rotterdamse Rechtbank had in een  vonnis van 28 november 2012 aan het Europese Hof prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van de Derde Levensrichtlijn. De uitspraak van het Europese Hof kon volgens de verzekeraar van belang zijn voor de vraag naar de omvang van de in 1997 (toen de verzekering in die procedure werd gesloten) op Nationale-Nederlanden rustende informatieverplichtingen en de invloed van het burgerlijke recht daarop. Maar zeker is dat niet. Onbekend is wanneer het Europese Hof zijn uitspraak doet, maar deze wordt niet eerder dan medio 2014 verwacht.

Ook interessant