Mijn Kifid

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

In 2022 is Kifid gestart met een jaarlijks onafhankelijk onderzoek naar de klanttevredenheid bij financiële dienstverleners. Dit in aanvulling op het lopende klanttevredenheidsonderzoek onder consumenten. In oktober 2023 onderzoekt het onafhankelijke onderzoeksbureau MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten op voor de financiële dienstverlener belangrijke aspecten in de klachtbehandeling.

Waarover?

Kifid is benieuwd naar hoe financiële dienstverleners de klachtprocedure en de klachtbehandeling door Kifid in het algemeen waarderen. Waarover zijn dienstverleners tevreden? Wat kan beter? In hoeverre leiden Kifid-procedures tot leerpunten voor de dienstverlener zelf? Hoe ervaren dienstverleners het gebruik van het FD-portaal? Na verbetering van het consumentenportaal Mijn Kifid is in 2024 het FD-portaal aan de beurt. Tips voor verbetering zijn daarom welkom.  Het jaarlijks online-onderzoek vraagt naar een evaluatie van de dienstverlening door Kifid in het algemeen; het gaat niet om een evaluatie per klachtzaak.

Voor wie?

Het onderzoek vindt plaats in oktober 2023 en is gericht op de financiële dienstverleners die in de periode september 2022 tot september 2023 contact hebben gehad met Kifid vanwege een of meer tegen hen gerichte klachten. De uitnodiging voor het online-onderzoek gaat naar de medewerkers van deze banken, verzekeraars, financiële adviseurs en overige financiële dienstverleners; de vragenlijst is niet gericht op advocaten of andere professionele vertegenwoordigers of gemachtigden van financiële dienstverleners. In de week van 2-6 oktober start het klanttevredenheidsonderzoek en zal lopen tot begin november.

Resultaten

De resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek onder dienstverleners samen met de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek onder consumenten gebruikt Kifid om de dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. Een weergave van de kerncijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek onder consumenten en onder financiële dienstverleners rapporteert Kifid in haar jaarverslag.

Ook interessant