Mijn Kifid

Kifid: bank hoeft betaalpakket niet langer gratis te verstrekken

Een consument heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat hij per 1 augustus 2018 bij ING moet gaan betalen voor zijn betaalrekening en dat hij verplicht wordt om bijbehorende betaalpassen af te nemen. De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat de bank het tarief voor het gebruik van een betaalrekening eenzijdig mag wijzigen. En de bank mag ook de betaalrekening onderdeel maken van een betaalpakket, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak.

De consument heeft in 2005 een en/of rekening bij de Postbank afgesloten, tegenwoordig ING. Voor het gebruik van de betaalrekening heeft de bank geen kosten in rekening gebracht en de consument heeft geen betaalpassen afgenomen. In 2018 laat de bank aan de consument weten dat de betaalrekening onderdeel wordt van het OranjePakket en dat hier kosten aan verbonden zijn. Bij een en/of-rekening krijgt iedere rekeninghouder verplicht een eigen betaalpas en voor de tweede betaalpas moet extra worden betaald. De consument stelt dat hij destijds met de bank heeft afgesproken dat de betaalrekening gratis zou zijn. Hij vindt dat de bank ook na 1 augustus 2018 de betaalrekening gratis moet blijven aanbieden en zonder verplichte afname van betaalpassen.

Eenzijdige wijziging

Uitgangspunt voor de Geschillencommissie is welke afspraken zijn opgenomen in de overeenkomst tussen de bank en de consument. Volgens de algemene voorwaarden mag de bank de tarieven voor het gebruik van een betaalrekening wijzigen. Ook kan de bank bepalen dat een betaalrekening alleen als onderdeel van een betaalpakket kan worden afgenomen. De bank mag algemene voorwaarden wijzigen, maar moet de consument hierover wel twee maanden van tevoren informeren. Wanneer een consument het niet eens is met de wijziging, dan mag hij de overeenkomst kosteloos opzeggen. De bank is bereid om de rekening gratis te houden als de consument kan aantonen dat er is afgesproken dat de rekening gratis zou zijn. De consument kan dat niet bewijzen. Uit het door de bank aangeleverde aanvraagformulier blijkt dat de consument in 2005 heeft getekend voor akkoord, inclusief het van toepassing zijn van de algemene voorwaarden. De Geschillencommissie concludeert dat de bank de betaalrekening van deze consument onderdeel mag maken van het OranjePakket en hiervoor kosten in rekening mag brengen.

Redelijkheid en billijkheid

De Geschillencommissie begrijpt dat een betaalrekening bij een andere bank onderbrengen voor de consument veel werk met zich mee kan brengen. Dat ongemak is echter onvoldoende voor de Geschillencommissie om te concluderen dat de wijziging rond de betaalrekening naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Ook betekent het tot nog toe niet gebruiken van een betaalpas niet dat de bank geen betaalpassen bij een betaalrekening zou mogen verschaffen. De Geschillencommissie concludeert dat de bank de genoemde wijzigingen van de betaalrekening mag doorvoeren, in lijn met de voorwaarden die van toepassing zijn.

Meer klachten

Kifid heeft op dit moment nog enkele soortgelijke klachten in behandeling. Bij de beoordeling van deze klachten zal de Geschillencommissie vasthouden aan de lijn zoals in deze uitspraak uiteengezet. Vanzelfsprekend wordt iedere klacht op zijn eigen merites beoordeeld en kunnen specifieke omstandigheden ertoe leiden dat een uitspraak afwijkt.

Deze uitspraak GC 2019-341 van de consument tegen ING is bindend.

Ook interessant