Mijn Kifid

Kifid: bank mag vooruitbetaalde hypotheekrente weigeren

Een consument heeft een hypotheek met een rentevastperiode en wil in 2016 zes maanden hypotheekrente vooruitbetalen aan de Rabobank. Dit is fiscaal toegestaan en levert hem voordeel op. De bank wil hier niet aan meewerken, omdat het niet als service is afgesproken en het veel handmatig werk met zich meebrengt. De Geschillencommissie heeft vorig jaar geoordeeld dat de Rabobank vooruitbetaalde hypotheekrente van deze consument niet mag weigeren. De bank is in beroep gegaan en de Commissie van Beroep van Kifid heeft onlangs uitspraak gedaan: de bank mag een verzoek tot vooruitbetaling van hypotheekrente weigeren.

Bewerkelijk en kostbaar

De Commissie van Beroep vindt dat de bank voldoende heeft duidelijk gemaakt dat het verwerken van vooruitbetaalde hypotheekrente bewerkelijk is en aanzienlijke kosten met zich meebrengt. In de bankadministratie wordt rekening gehouden met het ontvangen van rente op bepaalde data. Het vooruitbetalen van hypotheekrente is daarmee in strijd vanwege de bewerkelijkheid en de foutgevoeligheid, zo heeft de bank gesteld. De Commissie van Beroep concludeert, anders dan de Geschillencommissie eerder heeft gedaan, dat de tijdsbepaling in de overeenkomst mede het belang van de bank dient. De bank heeft de vrijheid om vooruitbetaling van hypotheekrente te weigeren.

Nu de consument in hoger beroep geen gelijk krijgt, is de bank niet langer gehouden om de door de Geschillencommissie toegekende vergoeding aan de consument te betalen. Tijdens de zitting heeft de bank aan de Commissie van Beroep laten weten dat zij, ongeacht de uitkomst, de vergoeding aan de consument niet terug zal vorderen. De consument hoeft de eerder ontvangen vergoeding van 300 euro daarom niet terug te betalen.

De uitspraak (CvB 2018-037) is bindend en komt in de plaats van de eerder gedane uitspraak van de Geschillencommissie (GC 2017-414)

Meer klachten

Volgens de bank zijn er weinig mensen die hypotheekrente vooruit willen betalen. Dat neemt niet weg dat afgelopen jaar bij Kifid een aantal soortgelijke klachten zijn ingediend. Voor de beoordeling van deze klachten zal Kifid de lijn van de Commissie van Beroep volgen, zoals in deze uitspraak uiteengezet.

Volg ons ook via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant