Mijn Kifid

Ook bij Kifid direct mondeling uitspraak mogelijk

Soms zijn klachtzaken zo overzichtelijk dat de Geschillencommissie van Kifid aansluitend aan een hoorzitting tot een oordeel kan komen. Tot nog toe moeten de consument en de financiële dienstverlener bij dit soort eenvoudige klachten, die worden behandeld door een lid van de Geschillencommissie, wachten totdat het oordeel is vastgelegd in een schriftelijke uitspraak. Vanaf heden kan de Geschillencommissie besluiten om in dergelijke eenvoudige zaken met een beperkt financieel belang aansluitend aan de hoorzitting direct mondeling uitspraak te doen. Dit gebeurt alleen wanneer de betrokken consument en financiële dienstverlener daarmee instemmen. Wanneer direct mondeling uitspraak wordt gedaan, zegt dat nog niets over de aard van het oordeel. Een mondelinge uitspraak kan zowel bij een beslissing in het voordeel van de consument, als bij een beslissing in het voordeel van de financiële dienstverlener. Met een mondelinge uitspraak krijgen de betrokken partijen aansluitend aan de hoorzitting direct duidelijkheid.

Als het gaat om eenvoudige zaken is het heel gebruikelijk dat de rechter direct na het horen van partijen uitspraak doet. Ook bij Kifid zijn er eenvoudige, overzichtelijke klachtzaken, waarin het mogelijk is om direct na de hoorzitting de betrokken partijen te laten weten wat de uitkomst is. Het is goed dat we bij Kifid het doen van een mondelinge uitspraak mogelijk maken. Het geeft partijen direct duidelijkheid. En indien nodig kun je als Geschillencommissie ter plekke nog de uitspraak verhelderen, licht de voorzitter van de Geschillencommissie, Eveline Ruinaard, toe.

Welke klachten?

Het doen van een mondelinge uitspraak aansluitend aan een hoorzitting is bedoeld voor eenvoudige zaken. Het gaat dan om klachten die in een hoorzitting worden behandeld door een enkelvoudige Geschillencommissie en waarbij het financiële belang kleiner is dan 25.000 euro. De voor de klacht relevante feiten moeten duidelijk zijn en het moet mogelijk zijn om de beslissing en de doorslaggevende overwegingen in enkele bondige zinnen uit te spreken. De Geschillencommissie bepaalt of een zaak zich leent voor het doen van mondelinge uitspraak.

Hoe werkt het?

Wanneer consumenten en financiële dienstverleners worden uitgenodigd voor een hoorzitting door een enkelvoudige Geschillencommissie, worden zij in de uitnodiging gewezen op de mogelijkheid van een mondelinge uitspraak. Wanneer de Geschillencommissie van oordeel is dat een klachtzaak zich hiervoor leent, dan zal de voorzitter bij het begin van de hoorzitting deze mogelijkheid toelichten en om instemming vragen. Alleen wanneer beide partijen instemmen, kan een mondelinge uitspraak volgen. Nadat beide partijen hun verhaal hebben kunnen doen, wordt de zitting geschorst zodat de Geschillencommissie de beslissing en motivering kan vaststellen. Nadat  de zitting is hervat, doet de Geschillencommissie mondeling uitspraak. Deze mondelinge uitspraak ontvangen betrokken partijen binnen twee weken eveneens op schrift. De op schrift gestelde ‘mondelinge uitspraak’ wordt gepubliceerd op de website van Kifid.

Ook interessant