Mijn Kifid

Kifid blijft ook onder nieuwe pensioenwet geschilbeslechter voor klachten over pensioenverzekeringen

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, heeft op 15 februari 2024 het financiële klachteninstituut Kifid vanwege de nieuwe pensioenwet aangewezen als erkende geschilleninstantie voor pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi’s). Kifid blijft voor consumenten met klachten over hun pensioenverzekering het vertrouwde klachtenloket, als alternatief voor de rechter. Deelnemers van pensioenfondsen kunnen met hun klachten sinds 1 januari 2024 terecht bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP).

 Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie van Kifid, in reactie op het aanwijzingsbesluit:

“Het aanwijzingsbesluit van minister Schouten is een erkenning voor de kennis en ervaring die Kifid de afgelopen 15 jaar heeft opgebouwd, ook als het gaat om klachten over pensioenverzekeringen. Het is voor consumenten waardevol dat zij met klachten over hun pensioenverzekeraar of ppi blijvend terecht kunnen bij het onafhankelijke en onpartijdige Kifid. We staan consumenten op een toegankelijke manier bij in het oplossen van een geschil met hun pensioenverzekeraar of ppi.”

Samenwerking met GIP

Beide door de minister aangewezen geschilinstanties, Kifid en GIP, hebben regelmatig contact. In voorgaande jaren was dit contact er al tussen Kifid en de Ombudsman Pensioenen; deze laatste is vanaf 1 januari 2024 onderdeel van GIP. Waar nodig verwijzen ze consumenten naar het juiste loket. In de opstartfase van GIP heeft Kifid haar kennis en ervaring met pensioenklachten met de nieuwe geschilinstantie gedeeld. Kifid en GIP zullen kennis en ervaring blijven uitwisselen om zo de eenheid in beoordeling van pensioenklachten door de afzonderlijke geschilinstanties waar mogelijk te bevorderen.

Vertrouwde werkwijze

Onder de nieuwe pensioenwet blijft Kifid de pensioenklachten behandelen op dezelfde vertrouwde manier. Consumenten moeten een klacht altijd eerst voorleggen aan hun pensioenverzekeraar of ppi. Lukt het de financiële dienstverlener niet de klacht in de interne klachtenprocedure op te lossen, dan kan de consument met de klacht naar Kifid. Het financiële klachteninstituut gaat eerst na of met inzet van bemiddeling een oplossing is te vinden. Gemiddeld lost Kifid de helft van de behandelde klachten op die manier op. Slaagt bemiddeling niet, dan zal de Geschillencommissie van Kifid de klacht beoordelen en uitspraak doen.

Afbeelding: de klachtprocedure van Kifid in beeld

Visuele uitleg Klachtbehandeling Geschillencommissie: U dient een klacht in - U ontvangt bericht als we uw klacht in behandeling nemen - Uw klacht krijgt een secretaris toegewezen - De secretaris neemt contact met u op om de klacht te bespreken - Wij zetten de schriftelijke procedure voort - Zo nodig starten we een mondelinge behandeling - De Geschillencommissie doet uitspraak. Op ieder moment onderzoeken we of bemiddeling mogelijk is - Oplossing in overleg.

Ook interessant