Mijn Kifid

Kifid: bijna 200 klachten beleggingsverzekeringen afgerond

Het is inmiddels een jaar geleden dat Kifid de behandeling van de klachten over beleggingsverzekeringen fasegewijs heeft opgepakt. Gedurende het afgelopen jaar zijn bijna 200 klachten over beleggingsverzekeringen afgerond. Voor het overgrote deel heeft Kifid in deze klachten met inzet van bemiddeling alsnog een oplossing gevonden tot tevredenheid van zowel de consument als de verzekeraar. Een deel is door verzekeraars zelf opgelost. Er zijn ruim 80 nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen ingediend bij Kifid gedurende het afgelopen jaar. Het totaal aantal klachten over beleggingsverzekeringen nog in behandeling komt daarmee op ongeveer 700.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie:

De gefaseerde aanpak voor de behandeling van beleggingsverzekeringsklachten begint vruchten af te werpen. Ik ben blij dat we inmiddels voor bijna 200 consumenten en de betrokken verzekeraars dit ‘hoofdpijndossier’ hebben kunnen sluiten. Ik constateer ook dat er in de markt meer partijen in beweging komen, nu Kifid zaken oppakt en doorpakt. Ik zie dat bij verzekeraars en ook bij vertegenwoordigers van consumenten. Dat is hoopvol. Wij zullen vastberaden en met voortvarendheid doorgaan op de ingeslagen weg. Er is nog veel werk te verzetten. En wanneer bemiddeling niet lukt en een uitspraak nodig is, dan kost dat echt meer tijd. Ik blijf daarom van alle partijen begrip en geduld vragen.

Bemiddelen en beoordelen

Kifid heeft de klachten geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. De gefaseerde aanpak betekent dat cluster voor cluster de klachten worden opgepakt. Daarbij wordt elke klacht op haar eigen merites beoordeeld.
Voor sommige clusters van klachten lijkt het mogelijk een oplossing te vinden door bemiddeling. Deze klachten krijgen voorrang.  Datzelfde geldt voor de klachten in clusters, waarin de standpunten over en weer zijn uitgewisseld en de Geschillencommissie tot een oordeel kan komen. Daarbij volgt de Geschillencommissie zoveel mogelijk de lijnen die de Commissie van Beroep heeft uitgezet.

Op dit moment is de projectgroep Beleggingsverzekeringen met 90 klachten aan de slag. Zodra een cluster van klachten wordt opgepakt voor behandeling, ontvangen de betrokken consumenten en financiële dienstverleners hierover informatie van Kifid. Omdat de klachten cluster voor cluster worden behandeld, geldt voor een groot aantal klachten dat ze op een later moment worden opgepakt. Van de betrokken consumenten en financiële dienstverleners vraagt Kifid geduld en begrip.

Meer informatie

Op https://www.kifid.nl/beleggingsverzekeringen is de stand van zaken rond de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen te volgen.

Ook interessant