Mijn Kifid

Kifid: defecte mobiel vervangen door refurbished toestel kan volstaan

Een consument claimt bij verzekeraar ACE European Group Ltd een nieuwe mobiele telefoon ter vervanging van zijn kapotte toestel. De verzekeraar vindt dat kan worden volstaan met het aanbieden van een refurbished telefoon ter vervanging. De consument heeft zich hierover bij Kifid beklaagd. De Geschillencommissie concludeert dat de verzekeraar een refurbished mobiele telefoon aanbiedt ter vervanging, die qua type en specificaties gelijkwaardig is aan het kapotte toestel. Hiermee voldoet ACE aan de voorwaarden in de toestelverzekering.

De kapotte mobiele telefoon is pas elf maanden oud. De consument is van mening dat hij recht heeft op een nieuw toestel ter vervanging van zijn kapotte mobiele telefoon, die volgens hem nog zo goed als nieuw is. De consument vindt het onredelijk dat hij genoegen moet nemen met een tweedehands toestel. Bij het afsluiten van de toestelverzekering in de winkel meent de consument begrepen te hebben dat hij in geval van beschadiging een nieuwe mobiel zou krijgen.

Vervangingswaarde en geen nieuwwaarde

De Geschillencommissie wijst in haar uitspraak op het verschil tussen vervangingswaarde en nieuwwaarde. Een toestelverzekering is een schadeverzekering en daarvoor geldt dat zaken zoals mobiele telefoons in principe verzekerd zijn naar vervangingswaarde. Uit de verzekeringsovereenkomst blijkt niet dat partijen zijn afgeweken van de vervangingswaarde. Dit betekent dat het kapotte toestel vervangen moet worden door eenzelfde type apparaat of een apparaat met gelijkwaardige specificaties. Het vervangende apparaat moet naar staat en eigendom gelijkwaardig zijn; dat hoeft dus geen nieuw toestel te zijn.

De Geschillencommissie constateert dat de verzekeraar heeft aangeboden het kapotte toestel te vervangen door een mobiele telefoon, die de kwaliteitstest van nieuwe toestellen heeft ondergaan en die uitsluitend bestaat uit al dan niet reeds gebruikte originele fabrieksonderdelen. Daarbij is een garantie van drie maanden aangeboden voor defecten die onder de garantievoorwaarden vallen. De Geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar ACE met het aanbieden van een refurbished mobiele telefoon ter vervanging van een defecte mobiel voldoet aan haar verplichting voortvloeiend uit deze toestelverzekering.

De uitspraak (GC 2017-509) in deze klacht van een consument tegen ACE European Group Ltd. is bindend.

De volledige uitspraak vindt u hier

Volg ons via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant