Mijn Kifid

Kifid: deskundigenonderzoek nodig voor bepalen maatstaf relevante marktrente voor Flexibel Hypotheek Krediet

Ook bij een doorlopend krediet waarbij geleend is met de woning als onderpand, mag de consument erop vertrouwen dat het rentetarief gedurende de looptijd in de pas blijft met de relevante marktrente. Over wat de maatstaf moet zijn voor het bepalen van die relevante marktrente zijn de consument en de bank het niet eens geworden, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde tussenuitspraak. Het gaat hier over het variabel rentetarief voor het Flexibel Hypotheek Krediet verstrekt door ABN AMRO. De Geschillencommissie van Kifid heeft bepaald dat onafhankelijke deskundigen nu gaan onderzoeken welke maatstaven in aanmerking komen ter bepaling van de relevante marktrente. Daarna zal de Geschillencommissie besluiten welke maatstaf gaat gelden voor het bepalen van de relevante marktrente voor een product zoals het Flexibel Hypotheek Krediet.

In juli 2021 heeft de Geschillencommissie in deze klachtzaak een tussenuitspraak (GC 2021-0633A) gedaan. Voor zover het rentetarief van het Flexibel Hypotheek Krediet gedurende de looptijd niet in de pas heeft gelopen met de relevant marktrente, moet de bank de te veel betaalde rente compenseren aan de consument. Voor het berekenen van die compensatie is het nodig om de relevante marktrente te bepalen. De betrokken consument en ABN AMRO hebben sinds juli vorig jaar gelegenheid gekregen om in onderling overleg vast te stellen welke maatstaf kan dienen om de relevante markrente te bepalen voor het Flexibel Hypotheek Krediet.

Onafhankelijk deskundig onderzoek nodig

De uitwisseling van ideeën tussen de consument en de bank en twee zittingen bij Kifid over een passende maatstaf hebben niet geleid tot overeenstemming. Nu de consument en de bank het niet eens kunnen worden over een geschikte maatstaf voor het bepalen van de relevante marktrente, heeft de Geschillencommissie bepaald dat onafhankelijk deskundigen onderzoek gaan doen. De vraag aan deze deskundigen is om aan te geven welke maatstaven in aanmerking komen om te gebruiken als referentie voor het bepalen van de relevante marktrente.

Uitgangspunten nader onderzoek

Voor het onderzoek geeft de Geschillencommissie als uitgangspunt mee dat de uiteindelijke maatstaf gebaseerd moet zijn op informatie die (op enig moment) publiek beschikbaar is. Ook ziet de Geschillencommissie graag dat de onafhankelijk deskundigen de door de consument en door de bank aangedragen maatstaven in hun onderzoek meenemen. Zij vraagt de deskundigen expliciet om de voor- en nadelen van de maatstaven te benoemen. Ook ziet zij graag antwoord op de vraag welke rol en betekenis een recht van hypotheek heeft bij het vaststellen van een relevante maatstaf. De bank heeft aangegeven de redelijke kosten van het deskundigenonderzoek te zullen dragen.

Vervolg procedure

De Geschillencommissie zal in overleg met betrokken consument en bank bepalen welke deskundigen het onderzoek gaan doen. Nadat het onderzoek van de onafhankelijk deskundigen is afgerond, zal de Geschillencommissie op basis daarvan verder beslissen over deze klachtzaak.

Soortgelijke klachten Flexibel Hypotheek Krediet

Kifid heeft meerdere klachten van consumenten over het rentetarief van een Flexibel Hypotheek Krediet in behandeling. Met het beoordelen van deze klachten wacht Kifid totdat de Geschillencommissie in de hiervoor genoemde klachtzaak een einduitspraak heeft gedaan.

De tussenuitspraak GC 2022-0367A in een klacht van een consument tegen ABN AMRO is bindend. Deze tussenuitspraak hangt samen met de eerder gedane tussenuitspraak GC 2021-0633A.

Ook interessant