Mijn Kifid

Kifid-reglementen aangepast, werkwijze blijft hetzelfde

Per 1 oktober 2023 heeft Kifid iets aangepaste reglementen. De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en de behandeling van beroepen blijft hetzelfde. De reglementen zijn hier en daar verduidelijkt, voorzien in de mogelijkheid om ondernemersklachten over kort zakelijk krediet te behandelen en zijn vormgegeven in de nieuwe huisstijl van Kifid.

Net als de vorige reglementen zijn de aangepaste reglementen toegankelijk en begrijpelijk. Aan de hand van vragen en antwoorden kunnen consumenten, ondernemers, financiële dienstverleners en hun vertegenwoordigers gemakkelijk en snel informatie vinden over hoe de klachtprocedure en de beroepsprocedure bij Kifid werken. Beide nieuwe reglementen hebben de instemming van de minister van Financiën.

Verduidelijking

Al werkend met de reglementen is gebleken dat ze hier en daar duidelijker mochten. In het bijzonder de vraag ‘Tot wanneer kunt u klacht indien bij Kifid?’ is daarom in het aangepaste reglement duidelijker opgeschreven. Daarnaast is het reglement aangevuld met de mogelijkheid om klachten kort zakelijk krediet te behandelen, zodra financiers van kort zakelijk krediet zich hiervoor aansluiten bij Kifid.

Nieuwe huisstijl

Sinds 2012 presenteert Kifid zich met de vertrouwde huisstijl in oranje-grijs-geel. Een logo en huisstijl die niet voldoen aan de hedendaagse eisen voor digitoegankelijkheid en optimaal online gebruik. Kifid heeft daarom gekozen voor een aangepaste huisstijl en die nu al toegepast in beide aangepaste reglementen.

Alleen voor nieuwe klachten en beroepen

De nieuwe reglementen gelden voor klachten en beroepen die vanaf 1 oktober 2023 worden ingediend. Voor de klachten en beroepen die vóór die datum zijn ingediend blijven de reglement van kracht zoals die van toepassing waren op de datum dat de klacht is ingediend bij Kifid.

Het nieuwe reglement voor de behandeling van klachten door de Geschillencommissie van Kifid en het nieuwe reglement voor de behandeling van beroepen door de Commissie van Beroep van Kifid zijn vanaf 1 april 2022 te vinden op de website van Kifid. https://www.kifid.nl/reglementen-en-statuten/

Ook interessant