Mijn Kifid

Kifid: Geschillencommissie oordeelt niet over besluitvorming vennoten van een beleggingsvennootschap

Een consument, die participant is van de beleggingsvennootschap Distrifonds II Nederland CV, heeft zich bij Kifid beklaagd over afspraken rond de beloning van de beherende vennoot Profound. De consument stelt dat de beheerfee die in 2015 in rekening is gebracht, bijna 25.000 euro hoger is dan de beheerfee die eerder in het vooruitzicht was gesteld. De Geschillencommissie gaat niet mee in dit bezwaar, aangezien de wijziging van de beheervergoeding door een meerderheid van participanten alsnog is goedgekeurd. Het is niet aan de Geschillencommissie van Kifid om inhoudelijk te oordelen over de besluitvorming door de vennoten van Distrifonds.

In de jaarvergadering van participanten in het voorjaar van 2015 is een voorstel voor wijziging van de beheervergoeding aangenomen. Enkele participanten constateren hierna dat de oorspronkelijke vastgestelde tekst voor een deel ontbreekt in de gewijzigde beheerovereenkomst. Eind 2016 heeft de beheerder een deel van de beheervergoeding (ruim 20.000 euro) aan Distrifonds terugbetaald. In de jaarvergadering in het voorjaar van 2017 is opnieuw over de beheerovereenkomst gesproken. Uiteindelijk stemt een meerderheid van de participanten in met een drietal samenhangende besluiten.

Geen beoordeling van besluitvorming door vennoten

Het beheren van een beleggingsinstelling zoals Distrifonds is een vorm van ‘financiële dienstverlening’ en in het licht van het Reglement kan de consument zijn klacht voorleggen aan Kifid. Dit betekent echter nog niet dat de klacht ook inhoudelijk kan worden beoordeeld. De Geschillen-commissie stelt vast dat met de besluitvorming binnen de vennootschap de kwestie van de beheerfee voor een meerderheid van de vennoten (de beherend vennoot en de participanten) is afgedaan.

Deze consument vraagt met zijn klacht dat de Geschillencommissie het handelen van Profound in verband met de beheervergoeding beoordeelt. Dit valt echter buiten de taak van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie kan wel beoordelen of Profound als financieel dienstverlener zorgvuldig heeft gehandeld richting de consument. Die beoordeling gaat niet zover dat de Geschillencommissie ook oordeelt over een besluit van de gezamenlijke vennoten.

Deze uitspraak van de Geschillencommissie <GC 2018-211> is bindend.

Volg ons ook via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant