Mijn Kifid

Kifid: onduidelijke offerte pakt uit in voordeel consument

Wanneer de betekenis van een bepaling in de offert niet duidelijk is, dan krijgt de voor de consument meest gunstige uitleg voorrang. Zo blijkt ook uit een vandaag gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid. In de offerte staat dat de hypotheekaanbieder over het geld in het bouwdepot rente betaalt die ‘1% lager is dan de rente die u voor de lening betaalt’. De consumenten hebben 1% verstaan als ‘één honderdste van het rentepercentage’. De hypotheekaanbieder heeft bedoeld 1 procentpunt, maar heeft nagelaten dat in de offerte te verduidelijken. De Geschillencommissie concludeert dat de tekst in de offerte voor tweeërlei uitleg vatbaar is en dat de uitleg van de consumenten verdedigbaar is. De geldverstrekker moet over het geld in het bouwdepot rente vergoeden tegen een tarief dat ‘eenhonderdste’ lager is dan het rentetarief dat de consumenten betalen voor hun hypotheek.

Twee consumenten sluiten voor de aankoop van een woning in aanbouw een hypotheek af met een bouwdepot bij a.s.r. De geldlening bestaat uit meerdere leningdelen; het gewogen gemiddelde van de rentes over alle leningdelen is 2,086 procent. Over het geld in het bouwdepot betaalt de geldverstrekker rente. In de offerte staat letterlijk: ‘… Dan is deze rente 1% lager dan het gewogen gemiddelde van de rentes die u voor alle leningdelen betaalt.’  Wanneer de consumenten de eerste afrekening van de geldverstrekker ontvangen, zijn zij onaangenaam verrast dat zij over het geld in het bouwdepot slechts 1,086 procent rente ontvangen in plaats van 2,065 procent. De consumenten hebben uit de tekst in de offerte begrepen dat de geldverstrekker aan hen 99 procent van het gewogen gemiddelde van 2,086 procent rente zou uitkeren. Zij willen dat de geldverstrekker aan hen alsnog een rentevergoeding van 2,065 procent uitkeert over het geld in het bouwdepot. De geldverstrekker is daar niet toe bereid. Met ‘1% lager’ in de offerte is bedoeld 1 procentpunt en dat hadden de consumenten uit het normale spraakgebruik kunnen afleiden, aldus de geldverstrekker. Ook hebben de consumenten voor het tekenen van de offerte hierover geen vragen gesteld, waardoor de geldverstrekker ervan uit is gegaan dat de offerte duidelijk was.

Voor tweeërlei uitleg vatbaar

De Geschillencommissie oordeelt dat de tekst in de offerte op twee manieren kan worden uitgelegd. De tekst ‘1% lager’ kan worden begrepen als ‘één procentpunt lager’, maar strikt taalkundig ook als ‘één honderdste van een rentepercentage lager’. Daarbij is van belang dat de consumenten hebben gezien dat andere hypotheekaanbieders over het geld in een bouwdepot veelal een rentevergoeding betalen die gelijk is aan de rente die voor de hypotheek wordt betaald. In dat licht vonden de consumenten een afwijkend rentetarief voor het bouwdepot van 2,065 procent logisch.

Uitleg in voordeel van de consument

De geldverstrekker had het misverstand over de betekenis van ‘1% lager’ eenvoudig met een voorbeeld kunnen voorkomen. Nu dat niet is gebeurd, is er onduidelijkheid over de betekenis van ‘1% lager’ in de offerte. Deze onduidelijkheid komt voor rekening van de opsteller van de offerte, in dit geval de geldverstrekker. De voor de consumenten meest gunstige uitleg van het begrip ‘1% lager’ krijgt voorrang, aldus de uitspraak van de Geschillencommissie. De geldverstrekker moet met terugwerkende kracht over de gehele looptijd van het bouwdepot rekenen met een rentevergoeding van 2,065 procent. Het bedrag dat de consumenten tot op heden te weinig aan rentevergoeding voor het bouwdepot hebben ontvangen, moet de geldverstrekker alsnog aan hen uitkeren.

De uitspraak (GC 2021-0631) in deze klacht van twee consumenten tegen a.s.r. Levensverzekering N.V. is bindend.

Ook interessant