Mijn Kifid

Kifid vanaf 1 oktober 2021 hét loket voor kredietregistratieklachten

Vanaf vrijdag 1 oktober 2021 is Kifid ook voor klachten over kredietregistraties het centrale loket. Het indienen van een klacht bij Kifid is gratis voor consumenten en zzp’ers. Kifid zal kredietregistratieklachten behandelen volgens het reglement dat al geldt voor overige financiële klachten van consumenten.

Consumenten en zzp’ers met een klacht over een kredietregistratie bij BKR leggen die in eerste instantie voor aan de kredietaanbieder die de registratie heeft gedaan. Komen zij er met elkaar niet uit? Dan kunnen consumenten en zzp’ers vanaf 1 oktober 2021 met hun kredietregistratieklacht terecht bij Kifid. Voor de behandeling van kredietregistratieklachten geldt het ‘Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, bemiddeling en (bindend) advies’ en het bijbehorende ‘Addendum – vanaf 1 oktober 2021’, beiden te vinden op de website van Kifid. Indien de Geschillencommissie beslist dat een zitting nodig is om partijen te horen over een klacht, dan zal deze online plaatsvinden of fysiek bij Kifid in Den Haag.

Nieuwe commissieleden met ervaring kredietregistratieklachten

Kifid vindt het belangrijk om de kennis en ervaring van de Geschillencommissie BKR te benutten. Het bestuur van Kifid is daarom blij dat zij vanaf 1 oktober 2021 zes nieuwe leden kan verwelkomen bij de Geschillencommissie van Kifid. Deze ervaren leden kunnen de kennis en ervaring met kredietregistraties vanaf 1 oktober inzetten binnen de kwaliteitskaders en reglementen van Kifid. Dit is in het belang van zowel consumenten als kredietaanbieders.

Uitzondering: Gemeenten en private autoleasebedrijven

Er zijn twee uitzonderingen. Gemeenten en private autoleasebedrijven hebben een eigen geschillenregeling. Voor klachten over kredietregistraties van gemeenten is er het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Voor klachten over kredietregistraties van private autoleasebedrijven aangesloten bij het Keurmerk VNA is er De Geschillencommissie.

Geschillencommissie BKR rondt tot 1 oktober ingediende BKR-klachten af

Consumenten met een klacht over hun kredietregistratie kunnen tot 1 oktober 2021 terecht bij de Geschillencommissie BKR. Kredietregistratieklachten die op 30 september 2021 daar nog in behandeling zijn, worden de komende periode onder verantwoordelijkheid van de Geschillencommissie BKR afgehandeld volgens het reglement van de Geschillencommissie BKR. Kifid heeft hier geen bemoeienis mee.

Ook interessant