Mijn Kifid

Kifid rondt tientallen klachten beleggingsverzekeringen af in eerste helft 2020

Kifid zet de behandeling van klachten over beleggingsverzekeringen voortvarend voort. In het eerste halfjaar 2020 zijn opnieuw 75 klachten afgerond. Voor een derde hiervan is met inzet van bemiddeling een oplossing gevonden tot tevredenheid van zowel de consument als de verzekeraar. In enkele zaken zijn partijen er samen uitgekomen. In 43 klachtzaken heeft de Geschillencommissie uitspraak gedaan. Hoewel de problematiek al jaren bekend is, ontvangt Kifid nog steeds nieuwe klachten. Het afgelopen halfjaar dienden 45 consumenten een nieuwe klacht over hun beleggingsverzekering in bij Kifid. Het totaal aantal klachten over beleggingsverzekeringen nog in behandeling komt daarmee op iets meer dan zeshonderd.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie:

Bij de start van de gefaseerde aanpak voor de behandeling van beleggingsverzekeringsklachten in april 2018 was de voorraad nog 827. Inmiddels zitten we op iets meer dan zeshonderd en hebben we in twee jaar tijd circa vierhonderd klachtzaken afgerond. Dit betekent dat vierhonderd consumenten en betrokken verzekeraars dit ‘hoofdpijndossier’ hebben kunnen sluiten, nu Kifid zaken oppakt en doorpakt. Wij zullen doorgaan op de ingeslagen weg: bemiddelen waar dat mogelijk is en als dat niet lukt, doet de Geschillencommissie een uitspraak. Die uitspraken maken duidelijk wat de koers van Kifid is. Op basis daarvan zien we partijen er alsnog samen uitkomen. Dat biedt vaak sneller duidelijkheid dan nog verder procederen.

Bemiddelen en beoordelen

Kifid behandelt de klachten beleggingsverzekeringen gefaseerd en clustergewijs. De klachten zijn geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Kifid pakt cluster voor cluster de klachten op voor behandeling. Daarbij wordt elke klacht op haar eigen merites beoordeeld. Clusters van klachten waar een oplossing met inzet van bemiddeling mogelijk lijkt krijgen voorrang. Datzelfde geldt voor de klachten in clusters, waarin de standpunten over en weer zijn uitgewisseld en de Geschillencommissie tot een oordeel kan komen. Daarbij volgt de Geschillencommissie zoveel mogelijk de lijnen die de Commissie van Beroep heeft uitgezet.

Clusters afgerond

Inmiddels zijn de clusters met klachten over beleggingsverzekeringen van Achmea, De Goudse, SRLEV en klachten over hersteladvies bij beleggingsverzekeringen grotendeels afgerond. Voor de klachten over de beleggingsverzekering DIN Hypotheek Plan van Allianz geldt dat Kifid de behandeling op verzoek van betrokken consumenten heeft aangehouden totdat de Commissie van Beroep uitspraak heeft gedaan in een beroepsprocedure over deze beleggingsverzekering.

Op dit moment is het projectteam Beleggingsverzekeringen met 65 klachten aan de slag. Zodra een cluster van klachten wordt opgepakt voor behandeling, ontvangen de betrokken consumenten en financiële dienstverleners hierover informatie van Kifid. Omdat de klachten cluster voor cluster worden behandeld, geldt voor een groot aantal klachten dat deze later worden opgepakt. Van de betrokken consumenten en financiële dienstverleners vraagt Kifid geduld en begrip.

Meer informatie

Op https://www.kifid.nl/beleggingsverzekeringen is de stand van zaken rond de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen te volgen.

Ook interessant