Mijn Kifid

Kifid: uitvoering orders beleggingsrekening en informatie schieten tekort

Broker DEGIRO heeft de orders van een consument met een execution beleggingsrekening niet uitgevoerd zoals overeengekomen. Daar komt bij dat de broker over de wijze waarop de orders zijn uitgevoerd langdurig heeft gezwegen, daarover onjuiste informatie heeft gegeven en de consument heeft willen misleiden over de werkelijke gang van zaken. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid. DEGIRO moet aan de consument vergoeden de schade als gevolg van het onjuist uitvoeren van de orders, de redelijke kosten die de consument heeft moeten maken om de waarheid boven tafel te krijgen en de kosten voor de beroepsprocedure bij Kifid.

De consument heeft een execution only-beleggingsrekening bij DEGIRO. Gebruikelijk is dat de orders van de consument ‘direct to market’ op Euronext worden geplaatst. Begin april 2020 informeert de broker haar klanten, waaronder deze consument, per e-mail over wijzigingen in het order- en uitvoeringsbeleid. De consument beklaagt zich in september 2020 over hoe de broker zijn orders uitvoert. Zonder hem te informeren zijn zijn orders via de smart order router van Morgan Stanley geplaatst in plaats van direct to market op Euronext en daarmee is een slechter resultaat bereikt, aldus de consument. De broker is van mening dat in de e-mail en via de website transparant en uitgebreid aan haar klanten is gecommuniceerd over het gewijzigde order- en uitvoeringsbeleid. Met uitvoering van de orders via de ‘smart order router’ is per saldo ook geen slechter resultaat behaald dan wanneer de orders via ‘direct to market’ zouden zijn geplaatst, aldus de broker.

Onjuiste uitvoering

Volgens de overeenkomst mocht de consument redelijkerwijs verwachten dat de broker zijn orders ‘direct to market’ op Euronext zou plaatsen. De Commissie van Beroep constateert dat de orders van deze consument vanaf februari 2020 via de ‘smart order router’ van Morgan Stanleyanders zijn uitgevoerd. De orders zijn dus anders uitgevoerd dan overeengekomen. De broker is tekortgeschoten in zijn verplichting tegenover de consument en moet de schade als gevolg hiervan, in totaal 7.500 euro, vergoeden.

Omvangrijke wijziging

De Commissie van Beroep stelt vast dat de broker sinds februari 2020 de orders niet meer direct to market uitvoerde, maar via de smart order router van Morgan Stanley. Ook staat vast dat deze verandering van order- en uitvoeringsbeleid een omvangrijke operatie was. Daarom is het aannemelijk dat de broker deze wijziging ruim vóór februari 2020 heeft ingezet. De Commissie van Beroep concludeert dat de broker haar klanten niet persoonlijk en niet via de website heeft geïnformeerd over het feit dat orders niet meer direct to market op Euronext werden geplaatst. Op de orderoverzichten bleef de broker vermelden dat dit wel het geval was. Ook heeft de broker niet weersproken dat in antwoord op gerichte vragen van de consument zij herhaaldelijk is blijven bevestigen dat orders direct to market waren uitgevoerd, hoewel dit onwaar was.

Misleiding

Het is de verantwoordelijkheid van de broker om te zorgen dat klanten tijdig, correct en volledig worden geïnformeerd over een dergelijke ingrijpende wijziging van het order- en uitvoeringsbeleid. De Commissie van Beroep oordeelt dat de broker de consument heeft willen misleiden over de werkelijke gang van zaken. De broker heeft bijzonder onzorgvuldig gehandeld tegenover de consument door over de manier van orderuitvoering langdurig te zwijgen en onjuiste informatie te geven. De redelijke kosten, die de consument heeft moeten maken om de waarheid boven tafel te krijgen, zijn te beschouwen als schade vanwege de genoemde tekortkoming. De Commissie van Beroep stelt vast dat de broker hiervoor 24.000 euro aan de consument moet vergoeden.

Deze uitspraak CvB 2023-0030 van een consument tegen DEGIRO is bindend en komt in de plaats van uitspraak GC 2022-0834.

Ook interessant