Mijn Kifid

Kifid vanaf oktober 2023 ook voor kortlopend krediet-klachten mkb

Steeds vaker maken mkb-bedrijven gebruik van kortlopende financieringen van maximaal 100.000 euro en met een looptijd van maximaal een jaar. Vanaf 1 oktober 2023 kunnen mkb-ondernemers en zzp’ers met een klacht over een kortlopend zakelijk krediet terecht bij het financiële klachteninstituut Kifid, als alternatief voor de rechter. Dit geldt voor kort zakelijk krediet aangevraagd op of na 1 oktober 2023 en voor zover de betrokken financier de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet van Stichting MKB Financiering heeft ondertekend.

Met de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet biedt Stichting MKB Financiering meer bescherming aan kleinzakelijke ondernemers, die gebruikmaken van een kortlopend zakelijk krediet. Daarbij past dat een financier die de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet onderschrijft zich bindend aansluit bij Kifid. Op die manier biedt de financier van kortlopend krediet zijn klanten de mogelijkheid om naar het toegankelijke en onafhankelijke Kifid te gaan, wanneer het niet lukt om een klacht in onderling overleg op te lossen. Nu zijn kleinzakelijke ondernemers met een klacht over een kort zakelijk krediet aangewezen op de rechter. Dat is voor een kleinzakelijke ondernemer duur. Bovendien is daarvoor een advocaat nodig en kost het veel tijd.

Eveline Ruinaard over de verruiming van de klachtmogelijkheid voor kleinzakelijke ondernemers:

Dat straks mkb’ers en zzp’ers ook met een klacht over een kort zakelijk krediet een beroep kunnen doen op Kifid doet recht aan de bijzondere positie van deze ondernemersgroep. Zij missen vaak de financiële kennis en ervaring zoals meestal wel aanwezig bij grotere bedrijven. Op initiatief van Stichting MKB Financiering kunnen kleinzakelijke ondernemers met een klacht over een alternatieve financiering en/of over een erkend financieringsadvies al langer bij Kifid terecht. Het is mooi dat Kifid vanaf oktober 2023 haar deskundigheid en ervaring waar nodig ook kan inzetten om geschillen over kort zakelijk krediet op te lossen.”

Soort klachten

Kleinzakelijke ondernemers kunnen bij Kifid terecht met verschillende soorten klachten over hun kort zakelijk krediet, voor zover dit is aangevraagd op of na 1 oktober 2023. Bijvoorbeeld als er een geschil is over de wijziging van het rentetarief. Of onder bepaalde omstandigheden als de financier het kortlopende krediet opeist en de ondernemer de rechtmatigheid hiervan betwist. Een kleinzakelijke ondernemer kan bij Kifid niet klagen over een afwijzing van een financieringsaanvraag; het staat een financier vrij om een aanvraag voor een kort lopend krediet te weigeren.

Aangesloten financiers

Kifid behandelt vanaf oktober 2023 alleen klachten van kleinzakelijke ondernemers over kort zakelijk krediet dat is verstrekt door financiers, die de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet hebben ondertekend. Onderdeel van deze Gedragscode is dat deze financier een eigen klachtenregeling heeft en dat hij zich bindend aansluit bij Kifid. Dit betekent dat de financier, ongeacht de uitkomst, de uitspraak zal opvolgen. Kifid kan in een bindende uitspraak over een kort zakelijk krediet een bedrag van maximaal 250.000 euro toewijzen. Hogere bedragen kunnen worden toegewezen in een niet-bindende uitspraak.

Kleinzakelijke ondernemers

Wil je als kleinzakelijke ondernemer een beroep doen op Kifid, dan mag de omzet van je bedrijf (op groepsniveau) niet hoger zijn dan vijf miljoen euro per jaar. Voor de klachtbehandeling door Kifid dienen ondernemers 250 euro bij te dragen in de kosten; indien de ondernemer in hoger beroep gaat bij Kifid kost dat 500 euro.

Ook interessant