Mijn Kifid

Kifid: verzekeraar mag verzekering beëindigen – ter overweging premieterugbetaling

In een recente uitspraak concludeert de Geschillencommissie van Kifid dat de woonlastenverzekeraar BNP Paribas Cardif terecht afzag van een uitkering en de verzekering met terugwerkende kracht beëindigde. Omdat de consument te goeder trouw was bij het invullen van de medische verklaring, geeft de Geschillencommissie de verzekeraar wel in overweging om de betaalde verzekeringspremie terug te betalen aan de consument.

Een consument, die in 2014 volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, doet in 2016 een beroep op haar woonlastenverzekering bij BNP Paribas Cardif. Bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid keert deze verzekering maandelijks een bedrag uit dat nodig is om de hypotheeklasten te blijven betalen. De verzekeraar wijst het uitkeringsverzoek af, omdat de consument in de medische verklaring bij het afsluiten van de verzekering geen melding heeft gemaakt van een relevante aandoening.

De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat de verzekeraar heeft mogen afzien van een uitkering en de verzekering met terugwerkende kracht heeft mogen beëindigen. Uit de uitspraak blijkt dat er geen sprake was van opzettelijke misleiding van de verzekeraar. Om die reden geeft de Geschillencommissie de verzekeraar in overweging om de betaalde premie aan de consument terug te betalen. Momenteel is een wetswijziging in voorbereiding om het recht op premieterugbetaling te verruimen wanneer de verzekeringnemer zijn informatieplicht bij het aangaan van de verzekering te goeder trouw heeft geschonden. Het voorstel voor aanpassing van de wet kan rekenen op steun van het Verbond van Verzekeraars.

De uitspraak (GC 2018-265) in deze klacht van een consument tegen verzekeraar BNP Paribas Cardif is bindend

Volg ons ook via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant