Mijn Kifid

Online loket fd.kifid.nl voor financiële dienstverleners

Afgelopen maanden hebben een viertal grote financiële dienstverleners als eerste gebruik kunnen maken van fd.kifid.nl, het online klachtenportaal voor financiële dienstverleners bij Kifid. De komende maanden zullen stapsgewijs meer banken, verzekeraars en financiële adviseurs volgen. Zij kunnen de klachtafhandeling bij Kifid dan helemaal digitaal doen.

Consumenten en kleinzakelijke ondernemers maken voor het indienen van hun klacht en voor het volgen van de procedure al lange tijd gebruik van het consumentenportaal MijnKifid. In navolging van de consumenten en ondernemers komt fd.kifid.nl dit najaar beschikbaar voor alle financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij Kifid. Banken, verzekeraars, financiele adviseurs en beleggingsinstellingen die dat wensen, krijgen toegang tot het online loket. Zodra aansluiting een feit is, worden alle nieuwe klachten voor de betreffende dienstverlener digitaal behandeld. Lopende klachten die nog ‘schriftelijk’ worden behandeld, kunnen op verzoek van de financiële dienstverlener worden omgezet naar digitaal.

Voordelen

De klachtbehandeling via fd.kifid.nl gaat sneller, werkt gemakkelijker en is efficiënter voor financiële dienstverleners en voor Kifid. Via het online portaal komt de informatie veilig bij de juiste mensen. Financiële dienstverleners kunnen snel en gemakkelijk informatie uitwisselen met Kifid en aanvullende documenten indienen.

Positief

Kifid heeft deze zomer een pilot gedaan met twee banken en twee verzekeraars. Hun ervaringen zijn positief. De verbeterpunten zijn gebruikt om fd.kifid.nl te optimaliseren. Bij het stapsgewijs aansluiten geeft Kifid voorrang aan financiële dienstverleners waarvan we meerdere klachten in behandeling hebben.

In de toekomst krijgen financiële dienstverleners op het moment van aansluiting bij Kifid, de vraag of zij gebruik willen maken van het online-loket. Het verkrijgen van toegang tot fd.kifid.nl valt dan samen met het aangesloten zijn bij Kifid. Geeft een financiële dienstverlener de voorkeur aan een schriftelijke klachtbehandeling, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk.

Ook interessant