Mijn Kifid

Uitzending KASSA zaterdag: klacht eerst aan Interbank voorleggen

Kifid ontvangt veel telefoontjes na de uitzending van het programma Kassa van afgelopen zaterdag. Onderwerp waren klachtzaken tegen Interbank over de wijze van berekening van de variabele rente.

Kifid kan geen klachten behandelen die klanten niet eerst aan de bank hebben voorgelegd. Deze procedure heet de IKP of de interne klachtenprocedure. Als bank en klant het niet eens worden wordt dit door Interbank schriftelijk bevestigd aan de klant. Daarna kan de klant een klacht indienen bij Kifid.

Ook interessant