Mijn Kifid

Onjuiste informatieverstrekking bij spaarplan met beleggingskarakter leidt tot terugbetaling premies

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening heeft op 11 april 2011uitspraak gedaan in een zaak waarin een consument meerdere levensverzekeringen (zogenoemde “spaarplannen”) had gesloten, om te sparen voor zijn kleinkinderen. Op de verzekeringen zijn tegenvallende beleggingsresultaten behaald. De commissie is met de consument van mening dat uit de verstrekte informatie onvoldoende blijkt dat de verzekeringen een beleggingskarakter kennen. Hierdoor is bij de consument de verwachting ontstaan dat sprake was van een spaarproduct. De commissie heeft geoordeeld dat de verzekeraar de betaalde premies met rente aan de consument moet terugbetalen.

Klik hier voor de betreffende uitspraak

Ook interessant