Mijn Kifid

Klachten bij Kifid in 2012 met 10% gestegen

Vorig jaar is het aantal bij Kifid ingediende klachten met 644 toegenomen, en wel van 6.451 tot 7.095. Een duidelijke verklaring voor deze opmerkelijke toename van 10% ten opzichte van 2011 is moeilijk te geven. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de toenemende naamsbekendheid van Kifid. Feit is namelijk dat zowel de landelijke als de regionale media steeds meer aandacht schenken aan de uitspraken van het financiële klachteninstituut.

Meeste klachten over schadeverzekeringen

Evenals in de afgelopen jaren gaan de meeste klachten over schadeverzekeringen en levensverzekeringen: respectievelijk 30 en 22% van het totale klachtenvolume. Daarna volgen bankproducten (20%), hypotheken (17%) en beleggingen (11%).

Wegwerken achterstanden verloopt voorspoedig

Kifid schenkt prioriteit aan het wegwerken van achterstanden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid. Door de tijdelijke inzet van extra capaciteit zijn hierbij in 2012 aantoon­bare resultaten geboekt. Voor de Ombudsman is de norm 6 maanden en bij hem daalde het aantal achterstallige dossiers in de loop van het jaar van circa 700 naar 416. Voor de Geschillencommissie is de norm 12 maanden en daalde dit aantal van 190 naar 139.

Afhandeltermijnen: 52% binnen zes maanden

Kifid maakt ook vorderingen in het terugdringen van de afhandeltermijnen. De Ombudsman en zijn team handelen op dit moment ongeveer 86% van de klachten binnen een jaar af, waarvan 52% binnen zes maanden. De Geschillen­commissie handelt momenteel meer dan de helft van de klachten binnen een jaar af. Het streven is deze doorlooptijden nog verder terug te dringen.

Perscontacten

Thom Hoedemakers, tel. 06 – 53462106

Ook interessant