Mijn Kifid

Commissie van Beroep Kifid kent schadevergoeding toe bij onjuiste samenstelling effectenportefeuille

De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening heeft ook in hoger beroep twee consumenten in het gelijk gesteld over het feit dat de in beheer gegeven effectenportefeuilles niet goed waren samengesteld. De schade die hierdoor is geleden moet, zo oordeelt de Beroepscommissie, vergoed worden aan consumenten.

Uit de gesloten beheerovereenkomsten mochten consumenten afleiden dat het beheer van de portefeuille een behoudend en defensief karakter kende. De portefeuille was echter samengesteld uit beleggingsproducten die qua koersrisico gelijkgesteld konden worden aan aandelen. De Beroepscommissie oordeelt nu dat het koersrisico van deze producten van dien aard was, dat zij niet geschikt waren voor opname in een portefeuille ten aanzien waarvan een behoudend en defensief beheer moest worden gevoerd. Nu de samenstelling van de portefeuille niet passend was in hun situatie, hadden de consumenten  in niet mis te verstane bewoordingen door de effecteninstelling gewezen moeten worden op een mogelijke waardedaling van het vermogen, zo oordeelt de Beroepscommissie. In de betreffende zaken is niet vast komen te staan dat een dergelijke waarschuwing is afgegeven.

Ook interessant