Mijn Kifid

Website Kifid.nl vernieuwd

De website van Kifid is vernieuwd qua uiterlijk en functionaliteit. Het gebruiksgemak is verbeterd door een logischer paginaopbouw. Consument krijgen op kifid.nl nu een volledig begeleidingsmenu met bijbehorend klachtenformulier aangeboden om een klacht bij Kifid in te dienen.

Ook vinden zij tips voor het opstellen van een goede klachtenbrief aan een financiële dienstverleners in het geval zij hun klacht nog bij hun bank of verzekeraar moeten indienen. Dit is de interne klachtenprocedure en deze IKP moet zijn doorlopen vóór een consument de stap naar Kifid kan zetten.

Ook interessant