Mijn Kifid

Kifid: zonder kentekenbewijs deel III geen dekking voor gestolen auto

Vanwege de diefstal van haar auto doet een consument beroep op haar autoverzekering. HEMA verzekeringen wijst de schadeclaim af omdat de consument het kentekenbewijs deel III niet kan overleggen. De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat deze afwijzing terecht is, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak. In de verzekeringsvoorwaarden is duidelijk gesteld dat als een auto is gestolen, de verzekeraar alleen betaalt als onder andere aan de voorwaarde is voldaan dat deel III van het kentekenbewijs of het overschrijvingsbewijs wordt ingeleverd.

De consument sluit medio 2017 een autoverzekering af. Begin december 2017 wordt de auto van consument gestolen vanaf het parkeerterrein voor de flat waarin zij woont. Zij doet aangifte bij de politie. En de consument claimt de gestolen auto bij de autoverzekeraar in de veronderstelling dat ze is verzekerd voor diefstal. De verzekering biedt inderdaad dekking voor een gestolen auto mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Zoals de voorwaarde dat deel III van het kentekenbewijs of het overschrijvingsbewijs wordt ingeleverd bij de verzekeraar. Omdat de autopapieren in de gestolen auto lagen, kan de consument niet aan deze voorwaarde voldoen.

Geen bijzondere omstandigheden

De consument doet bij Kifid tevergeefs een beroep op de redelijkheid en billijkheid. Volgens de Geschillencommissie zijn er geen bijzondere omstandigheden waarin het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de consument te houden aan de de verzekeringsvoorwaarden. Zulke omstandigheden zijn niet naar voren gebracht en blijken ook niet uit het dossier. De Geschillencommissie oordeelt dat van een consument verwacht mag worden dat hij de autopapieren bewaart op een zodanige plek dat de kans op verlies of kwijtraken zo klein mogelijk is. Het is algemeen bekend dat met een kentekenbewijs deel III een auto eenvoudig kan worden overgeschreven op andermans naam. De verzekeraar heeft er belang bij om de gestolen auto op eigen naam te stellen. Zodat hij de auto kan opeisen wanneer die wordt teruggevonden.

De verzekeraar hoeft niet uit te keren voor de gestolen auto, omdat de consument de vereiste autopapieren niet kan overhandigen.

De uitspraak (GC 2018-660) in deze klacht van een consument tegen HEMA verzekeringen is niet-bindend. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk bij Kifid. Partijen kunnen het geschil nog wel voorleggen aan de rechter.

Ook interessant