Mijn Kifid

Geschillencommissie Kifid corrigeert afwijzing arbeidsongeschiktheidsclaim

De Geschillencommissie van Kifid  heeft de afwijzing van een arbeidsongeschiktheidsclaim door verzekeraar London General Insurance Company Ltd gecorrigeerd. Dit betekent dat betrokken consument  zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering toch nog krijgt toegewezen.

Bij de verlenging van zijn hypotheek in 2005 heeft de consument over het hoofd gezien dat hij daarmee tegelijk voor een betalingsbeschermingsverzekering tekende. Pas in 2014 is hem dit naar aanleiding van een brief van de verzekeringsmaatschappij duidelijk geworden.

Aansluitend heeft hij alsnog een claim onder de verzekering ingediend, want hij was al in 2005 arbeidsongeschikt geraakt. De claim is toen door London General afgewezen met een beroep op de wettelijke verjaringstermijn van 3 jaar.

Bekend met opeisbaarheid

De Geschillencommissie meent echter dat uit de wet volgt dat voor het aanvangsmoment van de verjaringstermijn het moment van opeisbaarheid van de vordering tegen de verzekeraar niet bepalend is. Volgens haar is dat het moment dat de uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid bekend is geworden (het zgn. subjectief criterium). De Commissie concludeert dat de verjaringstermijn daarom pas in 2014 ingaat en dat de vordering dus niet verjaard is.

Noot voor de redactie

  • Perscontacten via 070 – 3338948
  • Klik hier voor de volledige uitspraak (GC 2015-096)

Ook interessant