Mijn Kifid

Geschillencommissie Kifid verwelkomt vier nieuwe leden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 januari 2021 mevrouw mr. A. (Anna) Westerveld en de heren mr. P.J. (Piet) Neijt, mr. J.L.M. (Jerzy) Luiten, en mr. P. G. (Patrizio) Salvadori, benoemd tot leden van de Geschillencommissie. Zij vervullen deze functie als nevenfunctie. De leden van de Geschillencommissie zijn niet werkzaam voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie, is blij met de benoemingen: Deze vier leden brengen ieder op hun eigen manier kennis- en ervaring mee die van waarde is voor de Geschillencommissie. Jerzy Luiten, Piet Neijt en Patrizio Salvadori zijn rechters met relevante kennis van de rechtsgebieden van de Geschillencommissie. Anna Westerveld heeft een staat van dienst in het verzekeringsrecht. Daar komt bij dat Patrizio Salvadori en Anna Westerveld eerder als secretaris bij Kifid hebben gewerkt. Alle vier de nieuwe leden dragen alternatieve geschilbeslechting een warm hart toe en ik ben blij dat zij zich willen inzetten als lid van de Geschillencommissie. We kijken uit naar de samenwerking met deze nieuwe leden!

De heren Luiten en Neijt zullen zich voornamelijk bezighouden met verzekeringsklachten. De heer Salvadori is inzetbaar voor zowel bank- als verzekeringsklachten. Mevrouw Westerveld zal gegeven haar langjarige ervaring met klachten met een medische aspect, met name betrokken worden bij klachten waarin medische aspecten een rol spelen.

De leden van de Geschillencommissie doen hun werk als nevenfunctie. De Geschillencommissie onderzoekt bij klachten eerst of bemiddeling mogelijk is. Als bemiddeling niet slaagt, dan volgt een beoordeling door de Geschillencommissie. Indien de Geschillencommissie aanvullende vragen heeft voor partijen, vindt een zitting plaats. Daar kunnen zowel de consument als de financiële dienstverlener hun verhaal doen. Zodra het klachtdossier volledig is, kan de Geschillencommissie oordelen en een uitspraak doen.

Ook interessant