Mijn Kifid

Ter bescherming van consumenten sluit Kifid vertegenwoordiger uit

De heer mr. F.G.C.M. (Frank) Jansen van Shureluck B.V. kan voor een periode van drie jaar niet optreden als vertegenwoordiger van klagers bij Kifid. De afgelopen jaren heeft de heer Jansen een aantal consumenten vertegenwoordigd voor de behandeling van hun klacht. Kifid heeft geconstateerd dat de manier waarop hij consumenten bijstaat hun belangen schaadt. Ter bescherming van consumenten en in lijn met het reglement kan de heer Jansen niet langer als vertegenwoordiger optreden in klachtprocedures bij Kifid.

De geschillencommissie heeft in diverse gepubliceerde uitspraken, waarin de heer Jansen de consument bijstond, opgemerkt dat de manier waarop deze vertegenwoordiger procedeert niet in het belang is van betrokken consumenten. Handreikingen van Kifid voor een andere werkwijze zijn niet door deze professionele vertegenwoordiger van consumenten opgevolgd. Door hem ingestelde beroepen leiden tot op heden tot niets. Het is vanuit het belang van consumenten dat Kifid deze uiterste maatregel neemt.

Uitzonderlijk

Een beslissing tot uitsluiting neemt Kifid bij hoge uitzondering. Dat gebeurt zorgvuldig en weloverwogen en in lijn met het reglement. Daarin staat dat Kifid een vertegenwoordiger kan uitsluiten als die vertegenwoordiger het belang van de betrokken consument, of de belangen van andere consumenten en kleinzakelijke ondernemers, schaadt of dreigt te schaden. Het is een uiterste maatregel om de belangen van consumenten te beschermen.

Voor nieuwe klachten kunnen consumenten zich niet laten bijstaan door de heer Jansen. Zij kunnen hun klachtprocedure bij Kifid zelf doen of desgewenst een andere vertegenwoordiger inschakelen. Kifid heeft de consumenten die zich in al lopende klachtprocedures laten bijstaan door de heer Jansen geïnformeerd over dit besluit en over hoe zij de behandeling van hun klacht bij Kifid kunnen voortzetten.

Tegen een beslissing over uitsluiting bij Kifid is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Ook interessant