Mijn Kifid

Geschillencommissie Kifid wijst beroep op en bloc bepaling arbeidsongeschiktheidsverzekering af

TAF dient uitkering met terugwerkende kracht te hervatten

De Geschillencommissie is van oordeel dat TAF de tegenvallers van haar inschattingsfouten bij het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet gedeeltelijk ten laste van de Consument mag brengen. De bij Kifid aangesloten financieel dienstverlener mag zich volgens de Commissie daarbij niet beroepen op de en bloc bepaling. Het beëindigen van de verzekering en de uitkering omdat Consument niet akkoord gaat met eenzijdige premieverhoging vindt zij evenzeer onaanvaardbaar. TAF dient de uitkering daarom met terugwerkende kracht te hervatten.

Eenzijdige bevoegdheid

De verzekering dient om tegen betaling van een premie, het financiële risico van mogelijke arbeidsongeschiktheid over te dragen aan de verzekeraar. Daaruit volgt dat de verzekeraar het risico tegen de premie gedurende de overeengekomen looptijd op zich neemt.

Een en bloc bepaling geeft de verzekeraar evenwel de mogelijkheid de premie tussentijds te verhogen en/of de polisvoorwaarden aan te passen. Deze eenzijdige bevoegdheid is naar het oordeel van de Commissie in beginsel niet goed verenigbaar met de aard van de verzekeringsovereenkomst. Toch heeft de wetgever met artikel 7:940 BW uitdrukkelijk in de mogelijkheid van het opnemen van een en bloc bepaling willen voorzien. Daarbij geldt de voorwaarde dat de verzekerde bij een voor hem nadelige wijziging het recht heeft de verzekering op te zeggen.

Overstappen niet mogelijk

Achtergrond van deze voorwaarde is dat de verzekeringnemer steeds in de gelegenheid moet zijn om zich dan elders tegen een voor hem wel aanvaardbare premie en voorwaarden te verzekeren. Nu Consument echter al arbeidsongeschikt was, bestond voor hem niet meer de reële mogelijkheid om na de door TAF eenzijdig doorgevoerde verhoging van de premie en wijziging van de voorwaarden de arbeidsongeschiktheidsverzekering op te zeggen en onder te brengen bij een andere verzekeraar. Naar de mening van de Geschillencommissie van Kifid staat het TAF dan ook niet vrij om een beroep te doen op de en bloc bepaling.

Onzorgvuldig handelen

De Commissie is verder van oordeel dat de manier waarop Aangeslotene in dit geval de verzekering heeft opgezegd de toets der kritiek niet kan doorstaan. TAF had na ontvangst van de opzegging niet zonder enig nader bericht of waarschuwing de uitkeringen mogen staken. Het getuigt niet van zorgvuldigheid dat zij ondanks herhaald protest van de zijde van Consument niet bereid is gebleken om haar standpunt te wijzigen. TAF dient de uitkering dan ook met terugwerkende kracht te hervatten.

  • Klik hier voor de volledige uitspraak
  • Perscontacten: Thom Hoedemakers – 06 53462106

Ook interessant