Mijn Kifid

Kifid KennisIk ben ontevreden over het werk van mijn hypotheekadviseur, kan ik een schadevergoeding eisen?

De situatie

U heeft een hypotheekadviseur ingeschakeld om een hypotheek te sluiten, over te sluiten of te wijzigen. De samenwerking verloopt niet zoals u had verwacht en u bent ontevreden over de dienstverlening. Mogelijk heeft u ook schade geleden. U wilt weten of de hypotheekadviseur wel juist heeft gehandeld en of u recht heeft op een schadevergoeding.

De algemene regel

Een hypotheekadviseur is wettelijk verplicht om bij het uitvoeren van een opdracht de zorg van een ‘goed opdrachtnemer’ in acht te nemen. Met andere woorden: hij moet voldoen aan zijn wettelijke zorgplicht. Of er sprake is van een zorgplichtschending hangt altijd af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Zes voorbeelden

 

Uitleg

Als u gebruik maakt van de diensten van een hypotheekadviseur, dan is sprake van een overeenkomst van opdracht. De adviseur is wettelijk verplicht om bij het uitvoeren van die opdracht de zorg van een ‘goed opdrachtnemer’ in acht te nemen. Daarbij geldt dat hij of zij de zorgvuldigheid moet betrachten die van een ‘redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot mag worden verwacht’. De precieze invulling van deze zorgvuldigheid hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Er zijn twee typen hypotheekadviseurs. Onafhankelijke hypotheekadviseurs die in hun advies hypotheken betrekken van meerdere hypotheekaanbieders. En hypotheekadviseurs in dienst van de geldverstrekker, zoals een bank, die alleen over eigen hypotheken of over een beperkte selectie hypotheken adviseren.

Of er sprake is van een schending van de zorgplicht kan dus per geval verschillen. Als houvast geldt dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij uw financiële belangen naar beste weten en kunnen behartigt en dat hij zorgvuldig adviseert. Hij moet informatie inwinnen over uw kennis en ervaring, wensen en doelen en uw risicobereidheid en mogelijkheden. De adviseur moet zich ervan verzekeren dat het hypotheekadvies dat hij u geeft bij uw situatie pást. Dat hoeft niet te betekenen dat altijd de meest goedkope hypotheek moet worden geadviseerd.

De verplichtingen van een hypotheekadviseur zijn daarnaast afhankelijk van de afspraken die partijen samen maken. Een belangrijk juridisch verschil bestaat tussen de resultaatsverplichting en de inspanningsverplichting. In het overgrote deel van de gevallen wordt in de overeenkomst bepaald dat de hypotheekadviseur (slechts) verplicht is om voldoende inspanningen te leveren om een hypotheek tot stand te brengen. Dan is sprake van een inspanningsverplichting. Van een resultaatsverplichting is bijvoorbeeld sprake wanneer de adviseur in de overeenkomst van opdracht belooft een hypotheek tot stand te brengen, zonder dat daarbij de voorwaarde wordt gesteld dat de consument dan wel aan de eisen van een geldverstrekker moet voldoen. Of als hij belooft de goedkoopste hypotheek tot stand te brengen. Dat zal echter niet vaak worden afgesproken.

Uit de klachtzaken bij Kifid komt naar voren dat goede dossiervorming belangrijk is. De adviseur is degene die het dossier moet bijhouden zodat hij gedocumenteerd kan aantonen dat u correct bent geïnformeerd. Vaak gaan de geschillen immers over verwachtingen over en weer. Wat is er nu precies uitgelegd en besproken? Waar mocht u vanuit gaan? De adviseur moet kunnen laten zien hoe hij tot een bepaald advies is gekomen. Kan hij dat niet, dan krijgt uw zienswijze als klant meer gewicht.

Als consument heeft u ook een eigen verantwoordelijkheid. De hypotheekadviseur mag ervan uitgaan dat de gegevens die u indient, zoals gegevens over uw inkomen, kloppen. Ook moet u de adviseur informeren wanneer zich veranderingen in uw situatie voordoen die invloed hebben op het aanvraagproces. Doet u dat niet, dan kunt u de adviseur niet verwijten dat hij verkeerde gegevens heeft gebruikt.

Wanneer sprake is van een zorgplichtschending, is de volgende vraag of u daardoor schade heeft geleden. Het antwoord daarop wordt gevonden door na te gaan wat er (vermoedelijk) zou zijn gebeurd als de adviseur juist zou hebben gehandeld. Als de schade niet het directe gevolg is van de fout van de adviseur, dan komt die schade niet voor vergoeding in aanmerking. Als sprake is van een zorgplichtschending kan het soms ook redelijk zijn dat de adviseur een deel van de advieskosten moet terugbetalen, ook als zijn handelen verder niet tot schade heeft geleid. Of de rekening helemaal moet vervallen of slechts wordt gematigd, hangt echter af van de specifieke situatie.

Lees er meer over de hoogte van een schadevergoeding in het Kifid kennisdocument ‘Hoe bepaalt Kifid de hoogte van een schadevergoeding?’

De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft verschillende leidraden over het geven van hypotheekadvies opgesteld. Hiermee wil de toezichthouder de markt ondersteunen. Deze leidraden kunnen een rol spelen bij de invulling van de zorgplicht. Het blijven echter leidraden: het niet opvolgen van de leidraad door een hypotheekadviseur betekent niet per definitie dat de wettelijke zorgplicht daarmee is geschonden. Wel kunt u er mogelijk aanknopingspunten in vinden die uw zaak ondersteunen.

Tips

  • Maak een bewuste keuze voor een onafhankelijke hypotheekadviseur of voor een adviseur in dienst van bijvoorbeeld uw eigen bank, die vaak minder hypotheken kan vergelijken.
  • Vraag naar de vergelijkingskaart waarmee u informatie krijgt over de dienstverlening, onafhankelijkheid en de kosten van de adviseur.
  • Vraagt u in een hypotheekadvies om een vergelijking van hypotheken? Kijk niet alleen naar de maandlasten, maar ook naar de voorwaarden van de hypotheek. Bijvoorbeeld of u bij verhuizing de rente kunt meenemen.
  • Maak bij het inschakelen van een hypotheekadviseur heldere afspraken over de dienstverlening. Wat kunt u van de hypotheekadviseur wel verwachten, en wat niet?
  • Belangrijk voor de consument én voor de hypotheekadviseur: maak van een adviesgesprek aantekeningen voor uzelf en zorg dat afspraken die u maakt over en weer worden vastgelegd en bevestigd.

Meer informatie over dit onderwerp

Ben je benieuwd wat je als consument met de vergelijkingskaart kunt doen? Dit kunt u vinden op de website van AFM: Vergelijkingskaart: weet wat je kunt verwachten (afm.nl)

Op de website van AFM meer informatie over waartoe een hypotheekadviseur verplicht is en waarop de AFM-toezicht houdt dat hypotheekadviseurs dit naleven.

Meer informatie over het adviestraject met een hypotheekadviseur, ga naar Adviestraject financieel advies op website AFM

De AFM heeft voor adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigde agenten een aantal leidraden gepubliceerd over hypotheekadvisering: Leidraad adviseurs bemiddelaars en gevolmachtigde agenten

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

 

 

Ook interessant