Mijn Kifid

Kifid KennisWanneer hoeft de reis- of annuleringsverzekeraar niet uit te keren?

De situatie

U heeft tijdens uw vakantie onverwacht extra kosten moeten maken en doet een beroep op uw (doorlopende) reisverzekering. Of u moest door omstandigheden uw reis annuleren en doet een beroep uw annuleringsverzekering. De reis- of annuleringsverzekeraar weigert echter om uw kosten te vergoeden en verwijst daarbij naar de verzekeringsvoorwaarden. U wilt weten of dat terecht is en wat uw rechten zijn.

De algemene regel

In de voorwaarden van de (doorlopende) reis- of annuleringsverzekering staat beschreven in welke situaties de verzekeraar de schade wel vergoedt en wanneer niet. Vaak bevatten deze voorwaarden specifieke uitsluitingen: situaties waarin de verzekeraar niet uitkeert. De verzekeraar zal zo’n afwijzing wel moeten onderbouwen. Zijn de voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar, dan gaat de voor u meest gunstige uitleg voor, mits dat een redelijke uitleg is.

 

Vier voorbeelden

 

Uitleg

De standaarddekking bij reisverzekeringen verschilt per verzekeraar. Hulpverlening bij overlijden, een ongeluk of een ziekenhuisopname is in de regel altijd gedekt evenals repatriëringskosten. Dit zijn de kosten die je maakt omdat je onverwachts naar huis moet terugkeren. Vaak kunnen er aanvullende modules/dekkingen worden afgesloten. Denk aan vergoeding van medische kosten (bij een reis naar een land met hoge medische kosten), extra vergoeding voor bagage of geld (in het geval van diefstal, verlies en beschadiging), dekking voor wintersport/gevaarlijke sporten of een extra module voor zakenreizen.

Ook de annuleringsverzekering kent verschillende dekkingen. Een uitgebreidere dekking is bijvoorbeeld dat een reiziger bij vroegtijdige afbreking van de reis/vakantie de gehele reissom terugkrijgt, in plaats van alleen de nog niet genoten vakantiedagen. Achterliggend idee is dat iemand de gehele vakantie of reis nog eens over kan doen. De annuleringsverzekering is vaak als aanvullende dekking mee te verzekeren op de reisverzekering.

Verzekeraars beschrijven in hun voorwaarden de situaties die zij willen verzekeren. De verzekeraar heeft daarbij de vrijheid om de grenzen van de dekking te bepalen. Of uw schade gedekt is, hangt allereerst af van wat er in de voorwaarden staat. Het gaat daarbij om de letterlijke bewoordingen. De tekst moet daarbij wel in de context van de voorwaarden als geheel worden gelezen, dus bijvoorbeeld in samenhang met andere bepalingen of een begrippenlijst. Ook de opmaak van de tekst kan een rol spelen in het achterhalen van die samenhang.

De voorwaarden moeten duidelijk en begrijpelijk zijn. Is een bepaalde bepaling in de voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar, en bestaat er dus reële twijfel, dan geldt dat de meest gunstige uitleg voor de consument wordt toegepast. Dat is de contra proferentem-regel uit het Burgerlijk Wetboek. Het moet daarbij wel gaan om een redelijke uitleg. Wanneer een begrip onduidelijk is, zal de Geschillencommissie aansluiting zoeken bij het normale spraakgebruik.

De volgorde bij het bepalen van dekking is als volgt. De consument moet aantonen dat er sprake is van een gedekte gebeurtenis volgens de verzekeringsvoorwaarden. Pas daarna komen de eventuele uitsluitingen aan bod. Met zo’n uitsluiting maakt de verzekeraar duidelijk dat er in bepaalde (vaak voorkomende) situaties in ieder geval niet zal worden uitgekeerd. De verzekeraar moet wel onderbouwen waarom zo’n uitsluitingsgrond aan de orde is. Let op: wanneer uw situatie niet in de uitsluitingen beschreven staat, betekent dat niet dat er ‘dus’ dekking bestaat. Immers: de situatie moet in de eerste plaats een gedekte gebeurtenis zijn.

Veel voorkomende uitsluitingen, waarbij de schade niet is verzekerd, zijn:

 • Er is geen toestemming gevraagd aan de verzekeraar/alarmcentrale voor het maken van de kosten;
 • Medische kosten die voor het begin van de reis te verwachten waren.
 • De consument heeft niet de normale voorzichtigheid in acht genomen. Dit speelt vaak bij gestolen bagage.
  Lees meer hierover in het kennisdocument ‘Bagage gestolen, maar verzekeraar weigert uitkering’.

In verzekeringsvoorwaarden wordt vaak opgesomd in welke situaties er dekking bestaat. Ontbreken woorden als ‘zoals’ en ‘bijvoorbeeld’, dan is deze lijst limitatief (uitputtend) bedoeld en is er geen ruimte voor een ruimere interpretatie. Voorwaarden van een annuleringsverzekering bevatten bijvoorbeeld vaak een beperkt aantal verzekerde gebeurtenissen. Denk aan ontslag, scheiding of een ernstige ziekte of overlijden van de verzekeringnemer of een nabij familielid. Staat uw situatie er niet bij? Dan is er geen dekking.

De bedragen die vergoed worden, zijn vaak gemaximeerd. Dat betekent dat de verzekeraar mogelijk minder vergoedt dan uw daadwerkelijke schade. Ook kan er sprake zijn van een eigen risico.

Over het algemeen is een schade alleen gedekt wanneer die het gevolg is van een onzeker voorval en/of een onvoorziene situatie.

 

Tips

 • Neem bij het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering de voorwaarden door, zodat u weet wat u kunt verwachten én wat de verzekeraar van u verwacht.
 • Verzekeringen verschillen van elkaar, het is zinvol om ze met elkaar te vergelijken.
 • Kijk goed welke aanvullende dekkingen/modules bij uw situatie passen en mogelijk goed zijn om mee te verzekeren.
 • Sluit de reis- en/of annuleringsverzekering op tijd af. Voor de annuleringsverzekering hebben verzekeraars vaak specifieke regels; de tijd tussen het boeken van de reis en het afsluiten van de annuleringsverzekering is beperkt. Kijk dit goed na in de voorwaarden en voorkom verrassingen.
 • Reist u naar een gebied met een (gedeeltelijk) negatief reisadvies (kleurcode geel, oranje of rood)? Kijk dan na in de voorwaarden of de verzekering wel dekking biedt voor een reis naar dit gebied.
 • Meestal is toestemming van de alarmcentrale vereist voordat u bepaalde extra kosten op reis gaat maken. Lees de voorwaarden hierover goed door en neem contact op met de alarmcentrale voordat u de kosten gaat maken.
 • Gaat u voor een langere periode op reis? De dekking van een reisverzekering is vaak beperkt in aantal dagen. Zo geeft de ene verzekeraar dekking voor 60 dagen achter elkaar, terwijl de andere voor 90 dagen dekking geeft. Vaak is dit aan te passen naar een langere dekking.
 • Een reisverzekering is pas geldig als er sprake is van een geboekte overnachting. Schade aan spullen die ontstaat op een dagtrip is met een reisverzekering niet verzekerd.

 

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant