Mijn Kifid
Register Roy Data met gekleurde tabs

Kifid KennisWanneer mag de autoverzekeraar mijn schadevrije jaren verlagen?

De situatie

U heeft schade aan uw auto en doet een beroep op uw autoverzekering. De verzekeraar vergoedt de schade, maar verlaagt het aantal schadevrije jaren op uw polis. Daardoor betaalt u in het vervolg een hogere premie. U wilt weten hoe dit werkt en of u hier iets tegen kunt doen.

De algemene regel

De hoogte van de verzekeringspremie die u betaalt, hangt samen met het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Wanneer u in een verzekeringsjaar geen schade claimt, krijgt u er een schadevrij jaar bij en daalt meestal de premie die u betaalt. Het claimen van schade leidt daarentegen tot een nadeel: u valt terug in schadevrije jaren en de premie stijgt.

 

Drie voorbeelden

 

Uitleg

In de Bedrijfsregeling 11: Roy Data staat hoe verzekeraars schadevrije jaren moeten berekenen. Roy Data is de naam van de centrale database waarin deze jaren worden bijgehouden door de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS). Sinds 2016 werken alle verzekeraars met dezelfde definitie van een ‘schadevrij jaar’ en is de ‘terugval’ bij het claimen van een schade bij alle verzekeraars hetzelfde. Wordt een schade vergoed, dan daalt het aantal schadevrije jaren met vijf jaren. Daarop is één uitzondering: heeft u 16 of meer schadevrije jaren, dan valt u bij het claimen van één schade terug naar 10 jaren. Het saldo van de schadevrije jaren kan nooit lager uitkomen dan -5 jaren.

Verzekeraars belonen schadevrije jaren met een premiekorting, ook wel de bonus-malusregeling genoemd. Ze gebruiken daarbij eigen bonus/malus ladders met een aantal treden. Elke trede geeft een bepaald kortingspercentage. Treden zijn dus niet hetzelfde als schadevrije jaren en de korting per verzekeraar kan dan ook verschillen.

Het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd, staat meestal vermeld op het polisblad, maar is ook op te vragen bij de verzekeraar. Ook kunt u de jaren die op uw naam staan opvragen via de centrale registratie in Roy Data. U doet er bij het aangaan van een nieuwe verzekering goed aan om het aantal schadevrije jaren op het polisblad te controleren.

Ook bij schades waar u niets aan kunt doen, kunt u schadevrije jaren verliezen. Denk aan een kras op uw auto door vandalisme. Een aantal schades is echter uitgezonderd van een terugval in schadevrije jaren. Deze situaties, zoals schade door brand of schade aan ruiten, staan opgesomd in de Bedrijfsregeling 11 en zijn ook terug te vinden in de verzekeringsvoorwaarden.

Wanneer uw verzekeraar het bedrag van de schade kan verhalen op de tegenpartij (bijvoorbeeld in geval van een aanrijding) dan is er geen terugval in schadevrije jaren. Hierbij moet de andere partij wel honderd procent aansprakelijk zijn. Bij een gedeelde aansprakelijkheid, zal uw verzekeraar alsnog een deel van de schade moeten betalen en dus uw schadevrije jaren verlagen.

Schadevrije jaren zijn persoonsgebonden. Ze behoren toe aan de verzekeringnemer (de persoon die de verzekering heeft afgesloten) in combinatie met het verzekerde voertuig. Wanneer bijvoorbeeld een kind van de verzekeringnemer ook regelmatig in de auto rijdt, dan bouwt het kind geen schadevrije jaren op. Maakt het kind met deze auto schade, dan gaat dat ten koste van de schadevrije jaren van de verzekeringnemer.

Sommige verzekeraars bieden tegen betaling een ‘no-claimbeschermer’ aan. Meestal kunt u dan één keer per verzekeringsjaar een schade claimen zonder dat dit gevolgen heeft voor de premie bij uw huidige verzekeraar. Let op: het claimen van zo’n schade heeft wel negatieve gevolgen voor het aantal schadevrije jaren. Deze schadevrije jaren nemen af, ondanks de no-claimbeschermer. Stapt u over naar een andere verzekeraar, dan houdt deze geen rekening met de no-claimbeschermer van uw vorige verzekering.

Schadevrije jaren meenemen of overdragen

Schadevrije jaren waren in principe nooit overdraagbaar aan een ander. Sinds 2022 is dat in enkele gevallen wel mogelijk, zoals bij overlijden, een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap. De partner die ook veel in de auto reed maar geen schadevrije jaren opbouwde, kan op die manier toch profiteren van een lagere premie. In geval van een relatiebreuk kunnen de schadevrije jaren worden verdeeld. Om deze zaken te regelen moet u een verzoek indienen bij de verzekeraar, de overdracht gaat niet vanzelf. Ook is het sinds 2022 mogelijk om schadevrije jaren van een leaseauto over te nemen en datzelfde geldt voor in het buitenland opgebouwde schadevrije jaren.

Wanneer u een tweede auto koopt, kunt u het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd bij uw eerste auto niet meenemen of overdragen. Met de tweede auto begint u met nul schadevrije jaren. Sommige verzekeraars geven wel een korting voor de tweede auto op basis van het aantal schadevrije jaren. Een terugval in schadevrije jaren bij de ene auto beïnvloedt niet het aantal schadevrije jaren van de andere auto.

Zegt u de autoverzekering op, dan zorgt de verzekeraar dat de opgebouwde schadevrije jaren in de centrale registratie van Roy-Data terechtkomen. De schadevrije jaren zijn beperkt geldig, meestal tussen de één en drie jaar. Verzekeraars gaan verschillend om met de geldigheidsduur.

 

Tips

  • Informeer bij het afsluiten van en autoverzekering bij de verzekeraar naar de geldigheidsduur van uw schadevrije jaren. Dit kan per verzekeraar verschillen.
  • Klopt volgens u het aantal schadevrije jaren op het polisblad of in Roy Data niet? Neem hierover dan contact op met uw vorige verzekeraar.
  • Als verzekerde kunt u ervoor kiezen om een laag schadebedrag voor eigen rekening te nemen. Zo voorkomt u een terugval in schadevrije jaren en daarmee een premieverhoging. Kijk of dat de moeite loont en informeer voordat u uw schade claimt bij uw verzekeraar wat een schade betekent voor uw schadevrije jaren én uw positie op de bonus/malus ladder.
  • Bent u ervan overtuigd dat de tegenpartij aansprakelijk is, ga dan in gesprek met uw verzekeraar. Wanneer de schade op de tegenpartij te verhalen is, dan gaan uw schadevrije jaren niet omlaag.
  • Sinds 2022 is het mogelijk om opgebouwde schadevrije jaren over te nemen van een overleden partner, of om jaren onderling te verdelen in geval van een echtscheiding. Dit kan behoorlijk in premie schelen. Het is aan te raden deze afspraak onderdeel te maken van de financiële afwikkeling in geval van een relatiebreuk.
  • Ook is het sinds 2022 mogelijk om schadevrije jaren van een leaseauto over te nemen en datzelfde geldt voor in het buitenland opgebouwde schadevrije jaren. Hiervoor is wel een verklaring van de leasemaatschappij of de buitenlandse verzekeraar nodig.
  • Leent u uw auto weleens uit? Wanneer de ‘gastchauffeur’ schade maakt die de verzekeraar vergoedt, dan gaat dat ten koste van uw schadevrije jaren en dus uw premie. U kunt vooraf afspraken maken over de financiële gevolgen van een eventuele schade: gaat de ‘gastchauffeur’ die betalen of gaat hij u compenseren voor de gestegen premie? Houd er rekening mee dat de verzekeraar buiten deze afspraken staat.

 

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant